Fin - suomi
VALITSE MAA

Suomen johtoryhmä

file

Matthew Iles
General Manager

Koulutus: FM, eMBA

Työkokemus: Työskennellyt lääketeollisuudessa lähes 20 vuotta. Toiminut ennen nykyistä tehtäväänsä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, tieteellisenä asiantuntijana ja liiketoimintajohtajana.

 

 

paivi_kiiski

Päivi Kiiski
Finance Director

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Työkokemus: Työskennellyt Suomessa Abbotilla ja AbbViellä yli 20 vuotta.

”Meillä on AbbViellä upea tiimi ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Potilaskeskeisyys, innovatiivisuus ja tapamme työskennellä yhdessä tekevät AbbViestä mahtavan työpaikan.”
 

reeta-heino
Reeta Heino
Human Resources Director


Koulutus: Filosofian maisteri (FM)

Työkokemus: Toiminut erilaisissa HR-tehtävissä vuodesta 2000 työnantajina mm. Anttila, Bayer ja Pharmacia. Vuodesta 2009 työskennellyt Abbottilla ja AbbViellä.

”Intohimoni on hyvä johtaminen ja sen kautta hyvän työpaikan luominen. Hyvän henkilöstöjohtamisen merkitys yrityksen menestymiselle. Motivoidun työssäni joka päivä merkityksellisestä työstä, mahdollisuudesta vaikuttaa ihmisten työ- ja toimintakykyyn biolääkealan näköalapaikalla, sekä siitä että saan olla mukana luomassa uutta.”

file

Jenni Moberg
Customer Excellence Director

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Työkokemus: Jennillä on pitkä työkokemus lääketeollisuuden parissa. AbbViella Jenni on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien. Ennen nykyistä rooliaan Jenni toimi reumatologian liiketoimintayksikön päällikkönä ja sitä ennen gastroenterologian liiketoimintayksikön päällikkönä.

anne-lehtonen

Anne Lehtonen
Medical Director

Koulutus: Filosofian tohtori, biotieteet (FT), väitellyt immunologian alalta vuonna 2005

Työkokemus: Toiminut tutkijana immunologian alalla Kansanterveyslaitoksella (nykyisin THL) ja post doc –tutkijana syöpätutkimusryhmässä Helsingin yliopiston Biomedicum-instituutissa. Lääkealalla ollut vuodesta 2008.

”Koen työssäni, että meidän on mahdollista todella vaikuttaa moniin asioihin, potilaan hoitoon ja hyvinvointiin ja sitä kautta laajemmin myös potilaan lähipiiriin ja jopa yhteiskunnallisesti. AbbVie on myös onnistuneesti houkutellut riveihinsä loistavan porukan, jonka into, osaaminen ja sitoutuminen siivittää koko yritystä eteenpäin.” 

file

Mari Renlund
Market Access & External Affairs Director

Koulutus: Proviisori

Työkokemus: Mari on työskennellyt pitkään lääketeollisuuden parissa. Ennen AbbVielle Market Access Directorin tehtäviin siirtymistä Mari on työskennellyt muun muassa Market Access -ja Public Affairs –tehtävissä usean vuoden ajan.

eija-petaja

Eija Petäjä
Business Unit Director

Koulutus: Filosofian maisteri, biokemia (FM)

Työkokemus: Lääkealalla eri tehtävissä myynnin, markkinoinnin ja kliinisen tutkimuksen parissa eri terapia-alueilla. Lääkealan lisäksi ollut ravitsemuspuolella kansainvälisessä tehtävässä.

”Kun päivittäin saa uusia oivalluksia, on palkitsevaa huomata kuinka oma ymmärrys ja näkemys kehittyy. Ymmärryksen siirtäminen pitkänajan suunnitelmiin ja päivittäiseen toimintaan koko tiimille on koukuttavaa. Tehokas matriisitiimi ja oikeat työkalut mahdollistavat korkeidenkin tavotteiden saavuttamisen.”

file

Ekaterina Chudova
Business Unit Director, Immunology

Koulutus: Master of Business Administration (MBA), Master of Arts (MA)

Työkokemus: Ekaterina on tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran AbbViella. Hän aloitti työskentelyn Yhdysvalloissa vuonna 2002 Abbottilla, josta AbbVie eriytyi vuonna 2013. Ennen nykyistä tehtäväänsä immunologian liiketoimintayksikön johtajana Ekaterina on työskennellyt AbbViella ja Abbottilla Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa monipuolisissa asiantuntijatehtävissä muun muassa immunologian liiketoiminta-alueen päällikkönä, tuotepäällikkönä ja markkinointipäällikkönä.

 

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi AbbVien internet-sivusto saattaa olla vieraskielinen.

Valitsemaasi AbbVien internet-sivustoa ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopivaksi.

Haluatko jatkaa näille Abbvien sivuille?

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi tuotteen sivuja ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopiviksi.

Haluatko jatkaa tämän tuotteen sivuille?