Fin - suomi
VALITSE MAA

PYRIMME YMMÄRTÄMÄÄN POTILAIDEN TARPEITA

Poitilas on meille toimintamme tärkein lähtökohta. Pyrimme kehittämään lääkkeitä, jotka mahdollistavat sairastuneille optimaaliset hoitotulokset ja paremman elämänlaadun. Keskittymisemme potilaisiin on kuitenkin muutakin kuin lääkkeitä. Kehittyneiden hoitojen lisäksi kehitämme erilaisia ratkaisu- ja tukimalleja sairauksien hoitoon ja jotta hoito toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  Tavoitteena on, että jokainen sairastunut ihminen saisi oikean hoidon oikeaan aikaan.

Valmiste Vaikuttava aine Käyttöaihe PakkausselOSTEESEEN (Lääkeinfo)
Chirocaine 0,625 mg/ml , 1,25 mg/ml infuusioneste, liuos levobupivakaiini Leikkausanestesia ja kivunlievitys Tuotetiedot
Chirocaine 2,5 mg /ml, 5 mg/ml injektioneste, liuos levobupivakaiini Leikkausanestesia ja kivunlievitys Tuotetiedot
Chirocaine 7,5 mg/ml injektioneste, liuos levobupivakaiini Leikkausanestesia ja kivunlievitys Tuotetiedot
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml geeli suoleen levodopa +
larbidopa
Pitkälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon
Tuotetiedot
Exviera 250 mg kalvopäällystetty tabletti dasabuviiri Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon Tuotetiedot
Humira 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä adalimumabi Nivelreuman, moninivelisen lastenreuman, entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman, aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta), nivelpsoriaasin, läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja silmän takaosan uveiitin hoitoon.
Tuotetiedot
Humira 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku ja esitäytetty kynä adalimumabi Läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon. Tuotetiedot
Kaletra 100 mg/25 mg kalvopäällystetty tabletti lopinaviiri
ritonaviiri
HIV-infektion hoitoon Tuotetiedot
Kaletra 80 mg/ml + 20 mg/ml oraaliliuos lopinaviiri
ritonaviiri
HIV-infektion hoitoon Tuotetiedot
Maviret 100mg/40mg kalvopäällysteinen tabletti glekapreviiri
pibrentasviiri
Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon aikuisilla Tuotetiedot
Moderiba 200 mg, 400 mg kalvopäällystetty tabletti ribaviriini Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon Tuotetiedot
Norvir 100 mg kalvopäällystetty tabletti ritonaviiri HIV-infektion hoitoon Tuotetiedot
Procren Depot PDS 3,75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty kynä leuproreliini Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon,
naisten vaikean endometrioosin hoitoon,
rintasyövän hoitoon pre- ja perimenopausaalisilla naisilla, joilla hormonihoito on indikoitu,
kohdun myoomien pienentämiseen
Tuotetiedot
Procren Depot PDS 11,25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty kynä leuproreliini Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon,
naisten vaikean endometrioosin hoitoon,
rintasyövän hoitoon pre- ja perimenopausaalisilla naisilla, joilla hormonihoito on indikoitu
Tuotetiedot
Procren Depot PDS  30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty kynä leuproreliini Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon Tuotetiedot
Sevorane 100% sevofluraani Inhalaatioanesteetti Tuotetiedot
Synagis 100 mg/ml injektioneste, liuos palivitsumabi RS-viruksen (RSV) aiheuttamien sairaalahoitoa vaativien alahengitystieinfektioiden estoon Tuotetiedot
Viekirax 12,5 mg/75 mg/ 50 mg kalvopäällystetty tabletti ombitasviiri
paritapreviiri
ritonaviiri
Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon Tuotetiedot
Venclyxto 10 mg kalvopäällysteinen tabletti
venetoklaksi
Kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut; kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.
 
Venclyxto 50 mg kalvopäällysteinen tabletti venetoklaksi Kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut; kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.  
Venclyxto 100 mg kalvopäällysteinen tabletti venetoklaksi Kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut; kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.  

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi AbbVien internet-sivusto saattaa olla vieraskielinen.

Valitsemaasi AbbVien internet-sivustoa ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopivaksi.

Haluatko jatkaa näille Abbvien sivuille?

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi tuotteen sivuja ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopiviksi.

Haluatko jatkaa tämän tuotteen sivuille?