Fin - suomi VALITSE MAA YHTEISTYÖ POTILASJÄRJESTÖJEN KANSSA Uutiset

ABBVIEN SUHTAUTUMINEN VASTUISIINSA

AbbVie-yhtiöllä on 125 vuoden mittaiset perinteet sellaisten lääkkeiden tuottamisessa markkinoille, jotka muuttavat potilaiden elämää. Näitä perinteitä kunnioittaen ja katse kohti tulevaisuutta lupaamme tehdä työtä yhä lisääntyvien väestön terveyttä uhkaavien haasteiden parissa. Tiedämme, että työmme voi vaikuttaa potilaiden elämään hyvin henkilökohtaisella ja syvällisellä tavalla. Siksi tunnemme myös yhteiskunnallisen vastuumme.

Me AbbVien työntekijät haluamme yhdistää huippututkimuksen ja syvällisen ymmärryksen potilaiden kokemuksista sekä terveydenhuoltojärjestelmät eri puolilla maailmaa löytääksemme keinoja, joiden avulla ihmiset saavat elää parempaa, tuotteliaampaa elämää.


AbbVie mielipidejohtajahallintajärjestelmä

AbbVie kerää tietoa, mukaan lukien henkilökohtaisesti yksilöivää tietoa, joka koskee avainasiakkaita ja lääkäreitä, joiden kanssa yhtiöllä on tai on aikomus luoda liike- tai kaupallinen suhde mielipidejohtajahallintajärjestelmässään ("KOL Management System").  Kuten muissa samanlaisissa järjestelmissä, mielipidejohtajahallintajärjestelmän laaja liiketoiminnan tavoite on tehdä AbbVielle mahdolliseksi hallita, ymmärtää ja koordinoida paremmin sen suhteita asiakkaisiin ja lääkäreihin.  Mielipidejohtajahallintajärjestelmä sisältää perushenkilötietoja, kuten nimiä, titteleitä, ammatillisia jäsenyyksiä ja yhteystietoja sekä tietoja menneistä ja nykyisistä toiminnoista, joita AbbViellä saattaa olla asiakkaiden ja lääkäreiden kanssa.  Näitä tietoja voidaan täydentää kolmannen osapuolen lähteistä saatavilla tiedoilla.  Tämä auttaa AbbVietä hallitsemaan nykyisiä suhteita ja mahdollisesti kehittämään tulevaisuuden yhteistyöaloitteita.  AbbVie tallentaa kaikki henkilökohtaiset tiedot mielipidejohtajahallintajärjestelmään turvallisesti, asiaa koskevien lakien mukaisesti.  Mielipidejohtajahallintajärjestelmässä olevia henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää AbbVie-yritysryhmään maailmanlaajuisesti AbbVien menettelytapojen ja asiaa koskevien lakien mukaisesti.

Asiakkailla ja lääkäreillä on oikeus saada maksutta tietoja mielipidejohtajahallintajärjestelmään tallentamistamme tiedoistasi ja muokata tai pyytää näiden henkilökohtaisten tietojen poistamista.  Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin sähköpostiosoitteeseen: privacyoffice@abbvie.com


AbbVien tiedonanto terveydenhuollon tarjoajille ja toimittajille

AbbVie kerää tietoa, mukaan lukien henkilökohtaisesti yksilöivää tietoa, joka koskee asiakkaita, lääkäreitä ja terveydenhuollon ammattilaisia, teollisuuden asiantuntijoita ja mielipidejohtajia, kuluttajia, tavarantoimittajia, palveluntarjoajia, liikekumppaneita ja myyjiä, joiden kanssa AbbViellä on liike- tai kaupallinen suhde. Nämä henkilökohtaisesti yksilöivät tiedot on koottu AbbVien hallitsemiin järjestelmiin, joiden tarkoitus on tehdä AbbVielle mahdolliseksi täyttää säädösten edellyttämät raportointivelvollisuudet, hallita palveluja ja asiakassuhteita, hallita maksuvelvoitteita ja vastata lain vaatimiin vaatimuksiin. AbbVie-järjestelmät sisältävät perushenkilötietoja, kuten nimiä, titteleitä, ammatillisia yhteyksiä, yhteystietoja sekä tietoja menneistä ja nykyisistä toiminnoista, joita AbbViellä saattaa olla asiakkaiden, lääkäreiden ja terveydenhuollon ammattilaisten, teollisuuden asiantuntijoiden ja mielipidejohtajien, kuluttajien, tavarantoimittajien, palveluntarjoajien, liikekumppaneiden ja myyjien kanssa. AbbVie tallentaa kaikki henkilökohtaiset tiedot turvallisesti ja sovellettavien lakien ja standardien mukaisesti. AbbVie voi siirtää henkilökohtaisia tietojasi toisiin AbbVien asemapaikkoihin maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, joilla ei välttämättä ole samoja tietosuojavaatimuksia kuin omassa maassasi. AbbVie-yritysten on kaikkialla maailmassa kuitenkin suojattava ja käsiteltävä henkilökohtaisia tietoja tämän tiedonannon ja AbbVien toimintalinjojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Asiakkailla, lääkäreillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla, teollisuuden asiantuntijoilla ja mielipidejohtajilla, kuluttajilla, tavarantoimittajilla, palveluntarjoajilla, liikekumppaneilla ja myyjillä on oikeus saada maksutta tietoa AbbVie-järjestelmiin tallentamistamme tiedoistasi ja muokata tai pyytää henkilökohtaisten tietojesi poistamista. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin sähköpostiosoitteeseen: rekisteri@abbvie.com.


MIKÄ MEILLE ON ENSISIJAISTA

focusimg2_07

POTILAAT ENSIN

Vastaamalla suoraan potilaiden tarpeisiin pystymme kehittämään parempia tuotteita, jotka edistävät heidän terveyttään.

LÄHESTYMISTAPAMME »

focusimg2_11

YHTEISTYÖ

Jokainen kumppanuus ja yhteistyöhanke tähtää siihen, että voisimme paremmin vastata terveyttä uhkaaviin haasteisiin eri puolilla maailmaa.

SITOUTUNEISUUTEMME »

Poistu www.abbvie.fi

Huomaathan

Alla oleva "Kyllä"-painike johtaa pois AbbVien sivustolta.

AbbVie ei hallinnoi linkkejä, jotka johtavat pois AbbVien www-sivuilta. Siksi AbbVie ei vastaa näiden linkkien takaa avautuvasta sisällöstä eikä siinä esiintyvistä linkeistä. AbbVie tarjoaa linkit käyttöösi vain siksi, että niistä saattaa olla sinulle hyötyä. Linkkien olemassaolo ei merkitse, että AbbVie erityisesti suosittelisi sivustoja, joille linkit johtavat.

Valitsemaasi internet-sivustoa ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopivaksi.

Haluatko poistua tältä sivustolta?

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi AbbVien internet-sivusto saattaa olla vieraskielinen.

Valitsemaasi AbbVien internet-sivustoa ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopivaksi.

Haluatko jatkaa näille Abbvien sivuille?