Fin - suomi
VALITSE MAA

POTILASJÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Riittävä tietoisuus on edellytys hyvälle elämälle sairauden kanssa. Siksi me AbbViella työskentelemme yhdessä kumppaniemme kanssa tautitietoisuuden nostamiseksi ja sairauksista vallalla olevien käsitysten parantamiseksi niillä aloilla, joilla toimimme.


Kaiken perustana molemminpuolinen luottamus

AbbVien yhteistyö potilasjärjestöjen ja muiden voittoatavoittelemattomien järjestöjen kanssa perustuu luottamukseen,pitkäjänteisyyden kunnioitukseen ja molemminpuoliseen etuun. Me pyrimme läpinäkyvyyteen ja korkeaan eettiseen tasoon kaikissa yhteistyösuhteissamme.

Potilas keskiössä

Etsimme yhdessä järjestöjen kanssa ratkaisuja sairastavien ja heidän läheistensä huolenaiheisiin. Meillä AbbViellä on pitkäkestoiset suhteet järjestöihin ja yhdessä heidän kanssaan pyrimme kehittämään keskustelua terveydenhoidon kysymyksistä ja etsimme tapoja varmistaa ihanteellinen terveydenhuollon saatavuus. Sairastavan työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on meille tärkeää.

Yhteistyön monet muodot

Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa arvokasta tietoa ja tukea sairastaville ja heidän läheisilleen, kuten perheille ja ystäville. Yhteistyössä näiden järjestöjen kanssa autamme potilaita ymmärtämään sairauksiaan ja selviytymään niiden kanssa.

Yleisimpiä yhteystyömuotoja järjestöjen kanssa ovat:

  • tautitietoisuuden lisääminen
  • koulutus
  • tukimateriaalit
  • vaikuttamistyö
  • erilaiset tapahtumat


AbbVie julkaisee vuosittain luettelon tukemistaan potilasjärjestöistä.

Täältä löydät tiedot järjestöistä ja hankkeista, joita olemme tukeneet vuonna 2016.

Täältä löydät tiedot järjestöistä ja hankkeista, joita olemme tukeneet vuonna 2017.

Täältä löydät tiedot järjestöistä ja hankkeista, joita olemme tukeneet vuonna 2018.

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi AbbVien internet-sivusto saattaa olla vieraskielinen.

Valitsemaasi AbbVien internet-sivustoa ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopivaksi.

Haluatko jatkaa näille Abbvien sivuille?

Poistu www.abbvie.fi

Valitsemasi tuotteen sivut on tarkoitettu ainoastaan tietyn maan tai tiettyjen maiden asukkaille, kuten sivulla on erikseen mainittu. Näin ollen sivuilla saattaa olla sellaista tietoa lääkkeistä ja muista tuotteista tai näiden käytöstä, jota muissa maissa tai muilla alueilla ei ole hyväksytty. Jos asut sellaisessa maassa, jossa sivuja ei ole tarkoitettu käytettäviksi, palaathan abbvie.com-sivulle tai otathan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme saadaksesi juuri sinun kotimaatasi varten laaditut tiedot tuotteesta.

Valitsemasi tuotteen sivuja ei ehkä ole optimoitu näyttösi kokoon sopiviksi.

Haluatko jatkaa tämän tuotteen sivuille?