Skip to main content

Kannustamme kasvuun ja kehittymiseen

Haluamme auttaa henkilöstöämme kehittymään niin, että jokainen voi hyödyntää potentiaalinsa parhaalla mahdollisella tavalla.

AbbViella tehdään töitä yhdessä, joustavasti ja koko sydämellä

Yrityskulttuurimme luo vankan perustan uusien saavutusten luomiselle. Haluamme auttaa henkilöstöämme kehittymään niin, että he voivat hyödyntää potentiaalinsa parhaalla mahdollisella tavalla.

AbbViellä pääset päivittäin tekemään yhteistyötä ja osoittamaan intohimosi sairastavien hyvinvoinnin edistämiseksi. AbbVien arkeen kuuluu jatkuva innovoiminen: työntekijöitä kannustetaan tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista ja kokeilemaan uusia tapoja tehdä töitä. Kulttuurissamme jokainen idea otetaan avosylin vastaan: uusia ideoita ei koskaan tyrmätä heti.

Jokaisella AbbVielaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa. Uusiin haasteisiin tarttumiseen kannustetaan ja liikkuminen eri osastojen tai roolien välillä on tavallista. Lääketieteen asiantuntija voi siis loikata kokeilemaan siipiään vaikkapa markkinoinnin puolella.

AbbVie on useampana vuotena menestynyt Great Place To Work -tutkimuksessa. Pelkkä tunnustus ilman perusteluja ei kuitenkaan riitä — siksi listasimme HR-asiantuntijamme Annika Wickmanin kanssa kolme asiaa, jotka tekevät AbbViesta ainutlaatuisen työnantajan.

Yhdessä tekemällä hyvinvointia

AbbViella ei puurreta yksin. Työtä tehdään tasa-arvoisissa, erilaista osaamista yhdistävissä tiimeissä, joissa ei nojata perinteisiin hierarkiarakenteisiin.

”Meillä ei mitenkään näy arjessa, että meidän organisaatiossa olisi johto ja alaiset erikseen vaan tiimeissä on edustajia eri puolilta organisaatioita ja asioita todellakin tehdään yhdessä”, Wickman kertoo.

Yhdessä tekeminen levittäytyy työnteon lisäksi muuhunkin yhdessä olemiseen: kun henkilöstö viime vuonna haastettiin punnertamaan ja lankuttamaan, kaikki olivat toimitusjohtajaa myöten mukana. Myös silloin, kun haasteena oli sadan villasukan kutominen lahjoitettavaksi, urakkaan tartuttiin yhdessä: kantapään neulomiseen sai tarvittaessa apua lääketieteellisen johtajan järjestämässä kutomiskoulussa.

Sen lisäksi, että vahva yhteishenki auttaa jaksamaan töissä, myös työaikojen joustavuus sekä liikkumiseen ja rentoutumiseen kannustavat työsuhde-edut tukevat työntekijöiden hyvinvointia töissä.

Jatkuvaa kehittymistä omilla ehdoilla

AbbViella jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa. Uusiin haasteisiin tarttumiseen kannustetaan ja liikkuminen eri osastojen tai roolien välillä on tavallista. Wickman on tästä liikkuvuudesta elävä esimerkki: kehittymismahdollisuuksia riittää, vaikka noin 85 henkilöä työllistävä organisaatio onkin melko pieni.

”Tulin tänne alun perin vastavalmistuneena toimistoassistentin tehtäviin, kunnes siirryin HR-assistentiksi. Sen jälkeen toimin HR-koordinaattorina kunnes aloitin nykyisessä HR-asiantuntijan roolissani”, Wickman listaa.

Vaikka ei kaipaisikaan suuria muutoksia arkeen tai urapolulle, AbbViella pääsee jatkuvasti innovoimaan ja keksimään uudenlaisia tapoja tehdä töitä.

Kaiken takana on halu auttaa

AbbViella on töissä niin kauppatieteilijöitä, biolääketieteen ammattilaisia, valtiotieteilijöitä, fysioterapeutteja kuin kätilöitä ja sairaanhoitajiakin. Värikästä joukkoa yhdistää vahvasti jaettu merkityksen kokemus.

”Vaikka meillä on kaikilla todella erilaisia työtehtäviä, kaikki tulevat töihin samasta syystä: haluamme edistää potilaiden hyvinvointia ja tuoda positiivista vaikutusta heidän ja heidän läheistensä elämään”, Wickman kiteyttää.

Great Place To Work -tutkimuksessa onkin useampana vuotena korostunut se, että AbbVielaiset ovat ylpeitä työpaikastaan ja siitä, mitä yhdessä tekemällä saavutetaan. Mahdollisuus vaikuttaa sairastuneiden elämään on myös Wickmanille merkittävä syy olla töissä juuri AbbViella.

”Kun saan tehdä töitä yrityksessä, joka tekee merkityksellisiä asioita, koen, että voin omalla työlläni tehdä hyvää ja vaikuttaa yhteiskuntaan.”

Great Place to Work eli Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa selvitetään osallistuvien organisaatioiden työntekijöiden kokemukset työpaikastaan sekä arvioidaan organisaatioiden keskeisimmät johtamiskäytännöt. Tutkimuksen pisteytyksestä 2/3 koostuu työntekijöiden kokemuksesta ja 1/3 johtamiskäytännöistä.