Skip to main content

AbbVie yrityksenä

Olemme maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö. Keskitymme kehittämään maailman vakavampiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on selkeästi osoitettu ja potilashyöty on merkittävä. Tavoitteenamme on parantaa ihmisten terveyden lisäksi myös heidän elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä.

Innovaatioita vakavien sairauksien hoitamiseksi

Pyrimme löytämään ratkaisuja ja hoitoja maailman väestön terveyttä eniten uhkaaviin sairauksiin.

Keskitymme hoitamaan vakavia sairauksia, joissa voimme käyttää tutkimuksen ja kehityksen ydinosaamisemme hyödyksi. Tutkimus- ja kehitystyömme lähtökohtana on aina potilas.

Sairastavat: Haluamme vaikuttaa sairastavien elämänlaatuun

Työskentelemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ymmärtääksemme paremmin sairastavien elämää. Innovatiivisten lääkkeiden lisäksi rakennamme hoitojen ympärille tukipalveluita, jotka tukevat hoidon toteutumista ja siihen sitoutumista. Haluamme parantaa sairastavan ihmisen elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä.

Tutkimus: Löydämme ratkaisuja maailman vaikeimpiin terveyshaasteisiin

Tutkimus ja innovaatio ovat toimintamme kulmakiviä. Olemme omistautuneet lupaavien lääkemolekyylien tutkimiseen, jotta löytäisimme potilaille uusia merkittäviä hoitovaihtoehtoja. Keskitymme hoitojen löytämiseen, kehittämiseen ja tuottamiseen seuraavilla terapia-alueilla:

  • Immunologia
  • Onkologia
  • Neurologia
  • Virologia

Yhteistyö: Yhdessä saamme aikaan muutosta

Yhteistyömme tutkijoiden, kliinisten asiantuntijoiden, alan johtavien terveydenhuollon asiantuntijoiden, päättäjien ja potilasjärjestöjen kanssa edistää terveydenhuollon ratkaisuja, joilla todella on merkitystä. Tiedämme, että monet tärkeimmistä lääketieteen läpimurroista ovat tutkimusyhteistyön ja erilaisten kumppanuuksien ansiota.

Vastuu: Työmme vastuullisuus

Maailman terveyshaasteisiin vastaaminen vaatii vastuullista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Haluamme käyttää voimavarojamme auttamaan yhteisöjä ja terveydenhuoltojärjestelmiä. Olemme sitoutuneita:

  • Parantamaan terveyttä. Tavoitteenamme on pyrkiä parantamaan terveyttä ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollon saatavuutta.
  • Toimimaan vastuullisesti. Vastuullisuus on keskeinen tekijä Abbvien tavassa tehdä töitä. Toimimme eettisesti, avoimesti ja vastuullisesti.
  • Osallistumaan yhteisöön.  Yhteistyö yksityisen, julkisen ja akateemisen sektorin välillä saa aikaan merkittävää vaikutusta sairastavan elämään.

Kulttuuri: Innovaatiot ja läpimurrot

Olemme monipuolinen ja osallistava organisaatio. AbbVie on enemmän kuin työpaikka, työmme mahdollistaa paremman elämän useille ihmisille ympäri maailmaa. Olemme jo vuosia olleet Great Place to Work – tutkimuksen kärkisijoilla niin Suomessa kuin kansainvälisissä listauksissa.

Historia

AbbVie on perustettu vuonna 2013 mutta juuremme ovat pidemmällä. AbbVie aloitti tiensä terveydenhuollon edelläkävijäksi alunperin Abbottin kautta. Abbotin perusti chicagolainen lääkäri Dr. Wallace Abbott vuonna 1888.  AbbVie erotettiin Abbottista omaksi biolääketieteen yrityksekseen vuoden 2013 alusta.

Yhtiömme nimi edustaa historiaa sekä tulevaisuutta. Nimen alkuosa Abb tulee Abbottista ja loppuosa Vie ranskan sanasta elämä. AbbViessä yhdistyy vakaus, maailmanlaajuinen toiminta, resurssit ja kaupalliset valmiudet bioktekniikan kehitykseen.

Tänäpäivänä meillä on maailmanlaajuisesti 28 000 työntekijää ympäri maailmaa työskentelemässä potilaiden elämää mullistavien lääkkeiden ja hoitojen edistämiseksi.