Skip to main content

Suomen johtoryhmä

Tutustu AbbVien Suomen johtoryhmän jäseniin

Jäsenet

Matthew Iles
Toimitusjohtaja

Matthew on koulutukseltaan filosofian maisteri (Orgaaninen kemia, Helsingin yliopisto 2000) sekä MBA (Aalto University Executive Education 2012). Matthewlla on lähes 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta. Hän on toiminut ennen nykyistä tehtäväänsä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, tieteellisenä asiantuntijana ja liiketoimintajohtajana.

Päivi Kiiski
Talousjohtaja

Päivi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM).Hän on työskennellyt Suomessa Abbotilla ja AbbViella yli 20 vuotta. ”Meillä on AbbViella upea tiimi ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Potilaskeskeisyys, innovatiivisuus ja tapamme työskennellä yhdessä tekevät AbbViesta mahtavan työpaikan.”

Reeta Heino
Henkilöstöjohtaja

Reeta on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM). Hän on toiminut erilaisissa HR-tehtävissä vuodesta 2000 työnantajina mm. Anttila, Bayer ja Pharmacia. Vuodesta 2009 työskennellyt Abbottilla ja AbbViellä.

”Intohimoni on hyvä johtaminen ja sen kautta hyvän työpaikan luominen. Hyvä henkilöstöjohtaminen on merkittävä tekijä yrityksen menestymiselle. Motivoidun työssäni joka päivä merkityksellisestä työstä, mahdollisuudesta vaikuttaa ihmisten työ- ja toimintakykyyn biolääkealan näköalapaikalla, sekä siitä että saan olla mukana luomassa uutta.”

Anne Lehtonen
Lääketieteellinen johtaja

Anne on koulutukseltaan filosofian tohtori, biotieteet (FT). Hän on väitellyt immunologian alalta vuonna 2005 ja toiminut tutkijana immunologian alalla Kansanterveyslaitoksella (nykyisin THL) ja post doc –tutkijana syöpätutkimusryhmässä Helsingin yliopiston Biomedicum-instituutissa. Anne on ollut lääkealalla vuodesta 2008. ”Koen työssäni, että meidän on mahdollista todella vaikuttaa moniin asioihin, potilaan hoitoon ja hyvinvointiin ja sitä kautta laajemmin myös potilaan lähipiiriin ja jopa yhteiskunnallisesti. AbbVie on myös onnistuneesti houkutellut riveihinsä loistavan porukan, jonka into, osaaminen ja sitoutuminen siivittää koko yritystä eteenpäin.”

Mari Renlund
Market Access & External Affairs Director

Mari on koulutukseltaan proviisori. Hän on työskennellyt jo pitkään lääketeollisuuden parissa. Ennen AbbVielle Market Access Directorin tehtäviin siirtymistä Mari on työskennellyt muun muassa Market Access -ja Public Affairs –tehtävissä usean vuoden ajan.

Eija Petäjä
Liiketoimintayksikön johtaja, Immunologia

Eija on koulutukseltaan filosofian maisteri, biokemia (FM). Hän on työskennellyt lääkealalla eri tehtävissä myynnin, markkinoinnin ja kliinisen tutkimuksen parissa eri terapia-alueilla. Lääkealan lisäksi ollut ravitsemuspuolella kansainvälisessä tehtävässä. ”Kun päivittäin saa uusia oivalluksia, on palkitsevaa huomata kuinka oma ymmärrys ja näkemys kehittyy. Ymmärryksen siirtäminen pitkänajan suunnitelmiin ja päivittäiseen toimintaan koko tiimille on koukuttavaa. Tehokas matriisitiimi ja oikeat työkalut mahdollistavat korkeidenkin tavotteiden saavuttamisen.”

Jaakko Viitala
Liiketoimintayksikön johtaja, Specialty Care & Onkologia

Jaakko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Ennen Abbvielle siirtymistä hän on työskennellyt lääkealalla useissa johtotehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti. ”On ainutlaatuinen mahdollisuus olla rakentamassa Abbviesta entistäkin vahvempaa biolääkealan toimijaa. Liiketoimintamme kasvaa, meillä on useita lupaavia tuotelanseerauksia tulossa ja Allergan-integraation avulla pystymme tarjoamaan entistäkin laajemmin parhaat mahdolliset hoidot suomalaisille potilaille”.

Jenni Moberg
Customer Excellence Director

Jenni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hänellä on pitkä työkokemus lääketeollisuuden parissa. AbbViella Jenni on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien. Ennen nykyistä rooliaan Jenni toimi reumatologian liiketoimintayksikön päällikkönä ja sitä ennen gastroenterologian liiketoimintayksikön päällikkönä.