Skip to main content

Suomen johtoryhmä

Tutustu AbbVien Suomen johtoryhmän jäseniin

Jäsenet

Matthew Iles
Toimitusjohtaja

Matthew on koulutukseltaan filosofian maisteri (Orgaaninen kemia, Helsingin yliopisto 2000) sekä eMBA (Aalto University Executive Education 2012). Matthewlla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta. Hän on toiminut ennen nykyistä tehtäväänsä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, tieteellisenä asiantuntijana ja liiketoimintajohtajana. ”Lääkealalla on todella motivoivaa työskennellä. On mahtava olla mukana ja seurata aitiopaikalta, kun lääketieteen edistysaskeleet kehittyvät entistä vaikuttavimmiksi hoidoiksi ja ihmisten toiminta- ja työkykyä saadaan parannettua.”

Päivi Kiiski
Talousjohtaja

Päivi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM).Hän on työskennellyt Suomessa Abbotilla ja AbbViella yli 20 vuotta. ”Meillä on AbbViella upea tiimi ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Potilaskeskeisyys, innovatiivisuus ja tapamme työskennellä yhdessä tekevät AbbViesta mahtavan työpaikan.”

Juha Salonen
Henkilöstöjohtaja

Juha on koulutukseltaan tradenomi, ylempi AMK (MBA). Hän on toiminut HR-tehtävissä yli 20 vuoden ajan suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Juha aloitti AbbViellä helmikuussa 2022.  "Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen ja vahvan, yrityksen arvomaailmaan pohjautuvan organisaatiokulttuurin merkityksellisyyteen, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä osa kokonaisuutta. Ihminen on keskiössä kaikessa toiminnassamme AbbViellä. Minulle tärkeitä asioita ovat henkinen hyvinvointi, psykologinen turvallisuus ja ihmisten aito kohtaaminen ja mukaanottaminen, jotka kaikki edesauttavat liiketoiminnan menestystä. Näiden teemojen ympärille myös oma johtamiseni rakentuu."

 

Jaakko Aaltonen
Lääketieteellinen johtaja

Jaakko on farmasian tohtori (Helsingin yliopisto) ja dosentti (Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto). Jaakko on aiemmin toiminut erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, lääkemarkkinoinnissa sekä lääketieteellisellä osastolla asiantuntijana ja tiiminvetäjänä. ”AbbViellä työskentely on merkityksellistä ja kiehtovaa. On hienoa olla mukana tuottamassa tutkimustietoa ja tuomassa modernin lääkekehityksen innovaatioita niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön.”

 

Mari Renlund
Market Access & Governmental Affairs Director

Mari on koulutukseltaan proviisori. Hänellä on pitkä ja laaja työkokemus lääketeollisuuden eri tehtävistä ja eri terapia-alueista Suomessa ja Pohjoismaissa esimerkiksi lääkehoitojen markkinoille pääsyyn liittyvistä tehtävistä ja vaikuttamistyöstä. ”AbbVien aktiivisen tuotekehityksen tuloksena olemme tuomassa lähivuosien aikana Suomeen monta, merkittävää uutta lääkettä. Tehtävässäni kiehtovinta on se, että siinä yhdistyvät lääkekehityksen viimeisimmät innovaatiot, potilaskeskeisyys ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. On erittäin innostavaa ja merkityksellistä saada olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joilla uudet lääkkeet saadaan suomalaisten potilaiden käyttöön.”

 

Antti Saine
Johtaja Customer Exellence

Antti on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM). AbbViellä hän on työskennellyt vuodesta 2013 useassa eri tehtävässä niin Suomen maaorganisaatiossa kuin globaalissa kaupallisessa organisaatiossa Yhdysvalloissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi reumatologian liiketoimintayksikön vetäjänä. Aiemmin hän on työskennellyt kuluttajamarkkinoinnin ja media-analyytikan parissa usean vuoden ajan. ”Kiihtyvän muutoksen keskellä on tärkeää, että osaamisemme, toimintatapamme ja strategiamme vastaavat tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Laadukas yhteydenpito ja yhteistyö terveydenhuollon ammatilaisten kanssa mahdollistaa kykymme toimia laajasti potilaan parhaaksi.” 

Eija Petäjä
Liiketoimintayksikön johtaja, Immunologia

Eija on koulutukseltaan filosofian maisteri, biokemia (FM). Hän on työskennellyt lääkealalla eri tehtävissä myynnin, markkinoinnin ja kliinisen tutkimuksen parissa eri terapia-alueilla. Lääkealan lisäksi ollut ravitsemuspuolella kansainvälisessä tehtävässä. ”Kun päivittäin saa uusia oivalluksia, on palkitsevaa huomata kuinka oma ymmärrys ja näkemys kehittyy. Ymmärryksen siirtäminen pitkänajan suunnitelmiin ja päivittäiseen toimintaan koko tiimille on koukuttavaa. Tehokas matriisitiimi ja oikeat työkalut mahdollistavat korkeidenkin tavotteiden saavuttamisen.”

Jenni Moberg
Liiketoimintayksikön johtaja, Specialty Care

Jenni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hänellä on pitkä työkokemus lääketeollisuuden parissa eri terapia-alueilla ja liiketoiminnan kehittämisessä. AbbViella Jenni on työskennellyt yrityksen perustamisvuodesta 2013 lähtien. Ennen nykyistä rooliaan Jenni on toiminut AbbViellä Customer Excellence yksikön johtajana ja immunologiatiimeissä liiketoimintayksikön päällikkönä. ”On erittäin palkitsevaa tehdä töitä merkityksellisten tuotteiden parissa ja olla kehittämässä työyhteisöä, jossa yhdessä synnytetty innostus kanavoidaan parantamaan potilaiden hoitoa.”