Skip to main content

Suomen johtoryhmä

Tutustu AbbVien Suomen johtoryhmän jäseniin

Jäsenet

Bernd Krones
Toimitusjohtaja

Bernd Kronesilla on pitkä ja monipuolinen ura lääketeollisuuden parissa. Suomen toimitusjohtajaksi hän siirtyi Yhdysvalloista, jossa hän toimi AbbViella onkologian globaalin markkinointiyksikön johtajana. Aiemmin Krones on toiminut AbbViella muun muassa globaalin customer excellencen johtajana, Saksassa market access johtajana sekä Itävallassa onkologian ja erityissairaanhoidon liiketoimintayksikön johtajana. Hänellä on kaksi liiketoiminnan johtamisen maisterintutkintoa, toinen Iso-Britanniasta ja toinen Saksasta.    

"Olen erittäin innostunut siitä, että saan mahdollisuuden parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua nyt AbbVie Suomen osaavien ja päättäväisten asiantuntijoiden kanssa. Edistyksellisillä lääkkeillämme ja työllämme on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. AbbVie investoi runsaasti tutkimukseen, joten uskon, että tulevaisuudessa voimme auttaa esimerkiksi syöpää sairastavia uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla. Tunnen ylpeyttä työstämme, sillä meillä ihminen on aina kaiken keskiössä, olipa kyse esimerkiksi sairastavasta, yhteistyökumppanista tai työntekijästämme."

Päivi Kiiski
Talousjohtaja

Päivi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM).Hän on työskennellyt Suomessa Abbotilla ja AbbViella yli 20 vuotta. ”Meillä on AbbViella upea tiimi ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Potilaskeskeisyys, innovatiivisuus ja tapamme työskennellä yhdessä tekevät AbbViesta mahtavan työpaikan.”

Juha Salonen
Henkilöstöjohtaja

Juha on koulutukseltaan tradenomi, ylempi AMK (MBA). Hän on toiminut HR-tehtävissä yli 20 vuoden ajan suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Juha aloitti AbbViellä helmikuussa 2022.  "Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen ja vahvan, yrityksen arvomaailmaan pohjautuvan organisaatiokulttuurin merkityksellisyyteen, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä osa kokonaisuutta. Ihminen on keskiössä kaikessa toiminnassamme AbbViellä. Minulle tärkeitä asioita ovat henkinen hyvinvointi, psykologinen turvallisuus ja ihmisten aito kohtaaminen ja mukaanottaminen, jotka kaikki edesauttavat liiketoiminnan menestystä. Näiden teemojen ympärille myös oma johtamiseni rakentuu."

 

Jaakko Aaltonen
Lääketieteellinen johtaja

Jaakko on farmasian tohtori (Helsingin yliopisto) ja dosentti (Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto). Jaakko on aiemmin toiminut erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, lääkemarkkinoinnissa sekä lääketieteellisellä osastolla asiantuntijana ja tiiminvetäjänä. ”AbbViellä työskentely on merkityksellistä ja kiehtovaa. On hienoa olla mukana tuottamassa tutkimustietoa ja tuomassa modernin lääkekehityksen innovaatioita niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön.”

 

Mari Renlund
Market Access & Governmental Affairs Director

Mari on koulutukseltaan proviisori. Hänellä on pitkä ja laaja työkokemus lääketeollisuuden eri tehtävistä ja eri terapia-alueista Suomessa ja Pohjoismaissa esimerkiksi lääkehoitojen markkinoille pääsyyn liittyvistä tehtävistä ja vaikuttamistyöstä. ”AbbVien aktiivisen tuotekehityksen tuloksena olemme tuomassa lähivuosien aikana Suomeen monta, merkittävää uutta lääkettä. Tehtävässäni kiehtovinta on se, että siinä yhdistyvät lääkekehityksen viimeisimmät innovaatiot, potilaskeskeisyys ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. On erittäin innostavaa ja merkityksellistä saada olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joilla uudet lääkkeet saadaan suomalaisten potilaiden käyttöön.”

 

Antti Saine
Johtaja Customer Exellence

Antti on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM). AbbViellä hän on työskennellyt vuodesta 2013 useassa eri tehtävässä niin Suomen maaorganisaatiossa kuin globaalissa kaupallisessa organisaatiossa Yhdysvalloissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi reumatologian liiketoimintayksikön vetäjänä. Aiemmin hän on työskennellyt kuluttajamarkkinoinnin ja media-analyytikan parissa usean vuoden ajan. ”Kiihtyvän muutoksen keskellä on tärkeää, että osaamisemme, toimintatapamme ja strategiamme vastaavat tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Laadukas yhteydenpito ja yhteistyö terveydenhuollon ammatilaisten kanssa mahdollistaa kykymme toimia laajasti potilaan parhaaksi.” 

Eija Petäjä
Liiketoimintayksikön johtaja, Immunologia

Eija on koulutukseltaan filosofian maisteri, biokemia (FM). Hän on työskennellyt lääkealalla eri tehtävissä myynnin, markkinoinnin ja kliinisen tutkimuksen parissa eri terapia-alueilla. Lääkealan lisäksi ollut ravitsemuspuolella kansainvälisessä tehtävässä. ”Kun päivittäin saa uusia oivalluksia, on palkitsevaa huomata kuinka oma ymmärrys ja näkemys kehittyy. Ymmärryksen siirtäminen pitkänajan suunnitelmiin ja päivittäiseen toimintaan koko tiimille on koukuttavaa. Tehokas matriisitiimi ja oikeat työkalut mahdollistavat korkeidenkin tavotteiden saavuttamisen.”

Jenni Moberg
Liiketoimintayksikön johtaja, Specialty Care

Jenni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hänellä on pitkä työkokemus lääketeollisuuden parissa eri terapia-alueilla ja liiketoiminnan kehittämisessä. AbbViella Jenni on työskennellyt yrityksen perustamisvuodesta 2013 lähtien. Ennen nykyistä rooliaan Jenni on toiminut AbbViellä Customer Excellence yksikön johtajana ja immunologiatiimeissä liiketoimintayksikön päällikkönä. ”On erittäin palkitsevaa tehdä töitä merkityksellisten tuotteiden parissa ja olla kehittämässä työyhteisöä, jossa yhdessä synnytetty innostus kanavoidaan parantamaan potilaiden hoitoa.”

 

Sanna Tulokas
Liiketoimintayksikön johtaja, Onkologia

Sanna on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (KM, Helsingin yliopisto)  Hänellä on pitkä kokemus henkilöstön, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä. AbbViellä Sanna on työskennellyt vuodesta 2013 ensin Customer Excellence -yksikössä ja sen jälkeen eri terapia-alueiden markkinointitehtävissä immunologiassa. Ennen nykyistä rooliaan hän toimi Dermatologia-tiimin liiketoimintayksikön päällikkönä. ”AbbViellä saan tehdä merkityksellistä työtä osaavien kollegoiden kanssa  tuomalla uusia innovaatioita suomalaiseen terveydenhuoltoon ja potilaille. Minulle on tärkeää innostunut, avoin työilmapiiri, yhteen hiilen puhaltaminen, yhteiset tavoitteet ja ponnistelu niiden saavuttamiseksi sekä jatkuva kehittyminen. Nämä kaikki toteutuvat AbbViellä ja niitä kaikkia haluan edistää.”