Skip to main content

Kliiniset tutkimukset

Lääkekehitykseen kuuluvat kliiniset tutkimukset. Niiden kautta saamme meille Suomeen innovatiivisia hoitoja ensimmäisten joukossa, sairastuneet saavat uusia hoitomahdollisuuksia ja lääkärit tutustuvat uusiin hoitoihin sekä saavat niistä käytännön kokemusta.

Jatkuva tuotekehitys

AbbVie tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä löytääkseen ratkaisuja vakaviin terveysongelmiin. Tuotekehitystyö ja siihen satsaaminen on liiketoimintamme kulmakivi.

Lääkekehitys on pitkäjänteistä työtä. Valmiin lääkkeen tie tutkijan laboratoriosta sairastuneen käyttöön voi olla yli vuosikymmenen mittainen ja maksaa huomattavia summia. Tuotteen kulku molekyylistä valmiiksi tuotteeksi sisältää useita vaiheita alun turvallisuuden testaamisesta varhaiseen kliiniseen kehitykseen ja lopulta tutkimuksiin potilailla. Suurin osa molekyyleistä hylätään jossain vaiheessa tuotekehitysputkea ja vain murto-osasta jalostuu uusi, innovatiivinen ja potilaalle avun tuova lääke.

Lääkekehitykseen kuuluvat kliiniset tutkimukset. Niiden kautta olemme saaneet meille Suomeen innovatiivisia hoitoja ensimmäisten joukossa, sairastavat saavat uusia hoitomahdollisuuksia ja lääkärit tutustuvat uusiin hoitoihin ja saavat niistä käytännön kokemusta.

AbbVien tuotekehityksen ydinalueet ovat immunologia, neurologia ja onkologia. Teemme yhteistyötä akateemisen maailman, tutkimusinstituuttien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

AbbVien osaaminen sekä biologisista että pienimolekyylisistä lääkkeistä mahdollistaa parhaan ratkaisun etsimisen tiettyyn sairauteen. Kolmekymmentä prosenttia kehityksessä olevista lääkkeistämme ovat biologisia lääkkeitä.