Skip to main content

Valmisteet

AbbVie tuotteiden saatavuus ja valmistus

Koronavirustilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut AbbVien lääkkeiden saatavuuteen ja lääkkeitä on normaalisti saatavilla tukkuliikkeestä ja apteekeista. Mikäli saatavuuteen tulisi häiriöitä, ilmoitamme asiasta erikseen Fimean ohjeiden mukaisesti. Kaikki AbbVien saatavuushäiriöilmoitukset kestoineen ovat löydettävissä Fimean nettisivuilta.

AbbVien lääkkeitä valmistetaan useissa tehtaissa Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Euroopan tehtaat ovat Irlannissa, Saksassa ja Italiassa. Jokaisessa lääkepakkauksessa olevassa pakkausselosteessa kerrotaan paikka, jossa kyseinen lääke on viranomaismääräysten mukaisesti vapautettu käyttöön Suomessa.

Pyrimme ymmärtämään potilaiden tarpeita

Ihminen on toimintamme tärkein lähtökohta. Pyrimme kehittämään lääkkeitä, jotka mahdollistavat sairastuneille optimaaliset hoitotulokset ja paremman elämänlaadun. Keskittymisemme potilaisiin on kuitenkin muutakin kuin lääkkeitä. Kehittyneiden hoitojen lisäksi kehitämme erilaisia ratkaisu- ja tukimalleja sairauksien hoitoon jotta hoito toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  Tavoitteena on, että jokainen potilas saisi oikean hoidon oikeaan aikaan. Valmisteemme ovat aina paikallisen lain ja säädösten mukaisesti hyväksyttyjä. Valmisteiden saatavuus voi vaihdella maakohtaisesti.

Valmiste: Chirocaine 0,625 mg/ml , 1,25 mg/ml infuusioneste, liuos 
Vaikuttava aine: levobupivakaiini
Käyttöaihe: Leikkausanestesia ja kivunlievitys
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Chirocaine 2,5 mg /ml, 5 mg/ml injektioneste, liuos
Vaikuttava aine: levobupivakaiini
Käyttöaihe: Leikkausanestesia ja kivunlievitys
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Chirocaine 7,5 mg/ml injektioneste, liuos
Vaikuttava aine: levobupivakaiini
Käyttöaihe: Leikkausanestesia ja kivunlievitys
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml geeli suoleen
Vaikuttava aine: levodopa +karbidopa
Käyttöaihe: Pitkälle edenneen Parkinsonin taudin hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Exviera 250 mg kalvopäällystetty tabletti
Vaikuttava aine: dasabuviiri
Käyttöaihe: Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Humira 20mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: adalimumabi
Käyttöaihe: Moninivelinen lastenreuma, entesiitteihin liittyvä niveltulehdus, lasten läiskäpsoriaasi, lasten Crohnin tauti, lasten uveiitti
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Humira 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: adalimumabi
Käyttöaihe: Nivelreuman, moninivelisen lastenreuman, entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman, aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta), nivelpsoriaasin, psoriaasin läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Humira 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku ja esitäytetty kynä
Vaikuttava aine: adalimumabi
Käyttöaihe: Nivelreuman, läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Maviret 100mg/40mg kalvopäällysteinen tabletti
Vaikuttava aine: glekapreviiri pibrentasviiri
Käyttöaihe: Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Norvir 100 mg kalvopäällystetty tabletti
Vaikuttava aine: ritonaviiri
Käyttöaihe: HIV-infektion hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Procren Depot PDS 3,75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: leuproreliini
Käyttöaihe: Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon, naisten vaikean endometrioosin hoitoon, rintasyövän hoitoon pre- ja perimenopausaalisilla naisilla, joilla hormonihoito on indikoitu,kohdun myoomien pienentämiseen, ennenaikaisen puberteetin hoito 
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Procren Depot PDS 11,25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: leuproreliini
Käyttöaihe: Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon, naisten vaikean endometrioosin hoitoon, rintasyövän hoitoon pre- ja perimenopausaalisilla naisilla, joilla hormonihoito on indikoitu, ennenaikaisen puberteetin hoito
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Procren Depot PDS  30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin injektiota varten, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: leuproreliini
Käyttöaihe: Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Rinvoq 15 mg depottabletti
Vaikuttava aine: upadasitinibi 
Käyttöaihe: Nivelreuman hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Sevorane 100% inhalaatiohöyry
Vaikuttava aine: sevofluraani
Käyttöaihe: Inhalaatioanesteetti
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Skyrizi 75 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
Vaikuttava aine: risankitsumabi
Käyttöaihe: keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavien aikuisten hoitoon.
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Synagis 100 mg injektioneste, liuos
Vaikuttava aine: palivitsumabi
Käyttöaihe: RS-viruksen (RSV) aiheuttamien sairaalahoitoa vaativien alahengitystieinfektioiden estoon RSV-infektioriskiryhmään kuuluvilla lapsilla
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Viekirax 12,5mg /75 mg/ 50 mg kalvopäällystetty tablett
Vaikuttava aine: ombitasviiri paritapreviiri ritonaviiri
Käyttöaihe: Kroonisen hepatiitti C:n hoitoon
Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot

Valmiste: Venclyxto 10 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällystetty tabletti
Vaikuttava aine: venetoklaksi
Käyttöaihe: Venclyxto on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä rituksimabin kanssa kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
Venclyxto on tarkoitettu käytettäväksi ainoana lääkkeenä KLL:n hoitoon

  • aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut; tai
  • aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.
    Tuotetiedot

Pakkausselosteeseen (Lääkeinfo): Tuotetiedot