Skip to main content

Valmisteet

AbbVie tuotteiden saatavuus ja valmistus

Koronavirustilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut AbbVien lääkkeiden saatavuuteen ja lääkkeitä on normaalisti saatavilla tukkuliikkeestä ja apteekeista. Mikäli saatavuuteen tulisi häiriöitä, ilmoitamme asiasta erikseen Fimean ohjeiden mukaisesti. Kaikki AbbVien saatavuushäiriöilmoitukset kestoineen ovat löydettävissä Fimean nettisivuilta.

AbbVien lääkkeitä valmistetaan useissa tehtaissa Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Euroopan tehtaat ovat Irlannissa, Saksassa ja Italiassa. Jokaisessa lääkepakkauksessa olevassa pakkausselosteessa kerrotaan paikka, jossa kyseinen lääke on viranomaismääräysten mukaisesti vapautettu käyttöön Suomessa.

Haluamme ymmärtää potilaiden tarpeita

Ihminen on toimintamme tärkein lähtökohta. Pyrimme kehittämään lääkkeitä, jotka mahdollistavat potilaille optimaaliset hoitotulokset ja paremman elämänlaadun. Keskittymisemme potilaisiin on kuitenkin muutakin kuin lääkkeitä. Modernien lääkehoitojen lisäksi kehitämme erilaisia ratkaisu- ja tukimalleja sairauksien hoitoon jotta hoito toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  Tavoitteenamme on, että jokainen potilas saisi oikean hoidon oikeaan aikaan. Valmisteemme ovat aina paikallisen lain ja säädösten mukaisesti hyväksyttyjä. Valmisteiden saatavuus voi vaihdella maakohtaisesti. 

AbbVien lääkevalmisteet ja vaikuttavat aineet ovat: 

ALPHAGAN/ brimonidiinitartraatti

BOTOX / botuliinitoksiini tyyppi A

CELLUVISC / karmelloosinatrium

CHIROCAINE / levobupivakaiini

COMBIGAN / brimonidiinitartraatti + timololimaleaatti

CONSTELLA / linaklotidi

DUODOPA / levodopa +karbidopa

EXOCIN / ofloksasiini

FML LIQUIFILM / fluorometoloni

GANFORT/ bimatoprosti+timololi

HUMIRA / adalimumabi

LUMIGAN / bimatoprosti

MAVIRET / glekapreviiri + pibrentasviiri

OZURDEX / deksametasoni

PRED FORTE / prednisoloniasetaatti

PROCREN DEPOT PDS / leuproreliiniasetaatti

RINVOQ / upadasitinibi

SEVORANE / sevofluraani

SKYRIZI / risankitsumabi

VENCLYXTO / venetoklaksi

VISTABEL / tyypin A botuliinitoksiini

Pakkauselosteet löytyvät Lääkeinfon sivulta.

FI-ABBV-220032/06.2022