Skip to main content

Terapia-alueet

Innovaatioita vakaviin sairauksiin

Immunologia

AbbVien syvä asiantuntemus immunologian alueella on tulosta sitoutumisestamme innovaatioon ja maailmanluokan tieteeseen kahden vuosikymmenen ajalta. Moottorinamme on pysäyttämätön into etsiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa potilaiden hoitoa useissa eri immuunivälitteisissä tulehduksellisissa sairauksissa. Väsymätön pyrkimyksemme löytää uusia, lupaavia tautiprosessiin liittyviä reittejä ja hoitokohteita immunologian alueella saa inspiraationsa ihmisistä, joiden elämää immuunivälitteiset tulehdukselliset sairaudet koskettavat. Nykyiset onnistumisemme motivoivat meitä jatkamaan tätä etsintää ja tarkentavat työtämme, jolla pyrimme vaikuttamaan ihmisten sairauksiin ja heidän muuttuviin odotuksiinsa siitä, mitä parempi elämä voi tarkoittaa.

Onkologia

Syöpätutkimuksemme keskittyy kehittämään kohdennettuja lääkeaineita, jotka estävät niitä prosesseja, joita syöpä tarvitsee jatkaakseen kasvuaan. Tutkimme sekä pieni- että suurimolekyylisiä yhdisteitä, ja omaa tutkimustyötämme täydentävät yhteistyöprojektit muiden lääketeollisuuden toimijoiden, yliopistojen ja valtion laitosten kanssa. AbbVien syöpätautien lääkekehitysohjelmaan kuuluu 13 kliinisessä tutkimusvaiheessa olevaa uutta molekyyliä, joita tutkitaan 20 eri syöpä- ja kasvaintyypissä.

Neurologia

Teemme innovatiivista tutkimustyötä yhdisteillä, jotka vaikuttavat aivoissa sijaitseviin reseptoreihin. Näiden reseptorien avulla voidaan säädellä kipua, mielialaa, muistia ja muita neurologisia toimintoja. Ihmisellä tehtäviä kliinisiä tutkimuksia on parhaillaan käynnissä usealla varhaisen sekä myöhäisemmän vaiheen lääkeainekandidaatilla. Tutkittavia sairauksia ovat muiden muassa Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja multippeli skleroosi (MS), jotka kaikki koskettavat miljoonien ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

Virologia

Virusohjelmamme keskittyy hepatiitti C -tartunnan hoitoon soveltuvien lääkkeiden kehitystyöhön. Hepatiitti C -tartunnan saaneita ihmisiä on maailmassa yli 170 miljoonaa, ja vuosittain noin 4 miljoonaa ihmistä saa tartunnan. Hepatiitti C -tartunta voi johtaa pitkäaikaisiin komplikaatioihin. Haluamme edistää WHO:n tavoittetta eliminoida C-hepatiitti maailmasta vuoteen 2030 mennessä.