Terapia-alueet

Innovaatioita vakaviin sairauksiin

Immunologia

AbbVien kokemus biologisten TNF-vasta-ainelääkkeiden tutkimuksesta on vahva perusta immunologian tutkimukselle myös jatkossa. Varhaisen vaiheen tutkimusohjelmamme keskittyvät sekä suun kautta otettaviin kohdennettuihin lääkehoitoihin että biologisiin lääkkeisiin. Tutkijamme ovat tehneet merkittäviä uusia keksintöjä terapeuttisiin vasta-aineisiin liittyen, mistä Dual-Variable Domain -vasta-aineet (DVD-Ig) ovat yksi osoitus. Näiden vasta-aineiden avulla voidaan rakentaa biologisia yhdistelmälääkkeitä, jotka vaikuttavat samanaikaisesti useaan sairautta edistävään mekanismiin.

Onkologia

Syöpätutkimuksemme keskittyy kehittämään kohdennettuja lääkeaineita, jotka estävät niitä prosesseja, joita syöpä tarvitsee jatkaakseen kasvuaan. Tutkimme sekä pieni- että suurimolekyylisiä yhdisteitä, ja omaa tutkimustyötämme täydentävät yhteistyöprojektit muiden lääketeollisuuden toimijoiden, yliopistojen ja valtion laitosten kanssa. AbbVien syöpätautien lääkekehitysohjelmaan kuuluu 13 kliinisessä tutkimusvaiheessa olevaa uutta molekyyliä, joita tutkitaan 20 eri syöpä- ja kasvaintyypissä.

Neurologia

Teemme innovatiivista tutkimustyötä yhdisteillä, jotka vaikuttavat aivoissa sijaitseviin reseptoreihin. Näiden reseptorien avulla voidaan säädellä kipua, mielialaa, muistia ja muita neurologisia toimintoja. Ihmisellä tehtäviä kliinisiä tutkimuksia on parhaillaan käynnissä usealla varhaisen sekä myöhäisemmän vaiheen lääkeainekandidaatilla. Tutkittavia sairauksia ovat muiden muassa Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja multippeli skleroosi (MS), jotka kaikki koskettavat miljoonien ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

Virologia

Virusohjelmamme keskittyy hepatiitti C -tartunnan hoitoon soveltuvien lääkkeiden kehitystyöhön. Hepatiitti C -tartunnan saaneita ihmisiä on maailmassa yli 170 miljoonaa, ja vuosittain noin 4 miljoonaa ihmistä saa tartunnan. Hepatiitti C -tartunta voi johtaa pitkäaikaisiin komplikaatioihin. Haluamme edistää WHO:n tavoittetta eliminoida C-hepatiitti maailmasta vuoteen 2030 mennessä.