Skip to main content

Kaiken perustana on
molemminpuolinen luottamus

AbbVien yhteistyö potilasjärjestöjen ja muiden voittoatavoittelemattomien järjestöjen kanssa perustuu luottamukseen, pitkäjänteisyyteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen ja etuun. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja korkeaan eettiseen tasoon kaikissa yhteistyösuhteissamme.

Ihminen keskiössä

Etsimme yhdessä järjestöjen kanssa ratkaisuja sairastavien ja heidän läheistensä huolenaiheisiin. Meillä AbbViella on pitkäkestoiset suhteet järjestöihin ja yhdessä heidän kanssaan pyrimme kehittämään keskustelua terveydenhoidon kysymyksistä ja etsimme tapoja varmistaa ihanteellinen terveydenhuollon saatavuus. Sairastavan työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on meille tärkeää.

Yhteistyön monet muodot

Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa arvokasta tietoa ja tukea sairastaville ja heidän läheisilleen, kuten perheille ja ystäville. Yhteistyössä näiden järjestöjen kanssa autamme potilaita ymmärtämään sairauksiaan ja selviytymään niiden kanssa.

Yleisimpiä yhteystyömuotoja järjestöjen kanssa ovat:

  • tautitietoisuuden lisääminen
  • koulutus
  • tukimateriaalit
  • vaikuttamistyö
  • erilaiset tapahtumat


AbbVie julkaisee vuosittain luettelon tukemistaan potilasjärjestöistä.

Täältä löydät tiedot järjestöistä, joita olemme tukeneet vuonna 2022.

Täältä löydät tiedot järjestöistä, joita olemme tukeneet vuonna 2021.

Täältä löydät tiedot järjestöistä, joita olemme tukeneet vuonna 2020.