Skip to main content

7 faktaa C-hepatiitista

Tämän sivuston tarkoituksena on jakaa ajantasaista tietoa
C-hepatiitin riskiryhmään kuuluville, sitä sairastaville ja heidän läheisilleen sekä päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Tautiin liittyy ennakkoluuloja ja väärää tietoa. Sivusto tarjoaa lyhyen tietopaketin C-hepatiitista ja 7 faktaa tautiin liittyen.

 

Suojele itseäsi ja läheisiäsi. Selvitä, kuulutko riskiryhmään ja käy testissä.

C-hepatiitti lyhyesti

C-hepatiitti on krooninen maksatulehdus, joka
tarttuu veren kautta. (1)
 

Suomessa C-hepatiittiin sairastuvat useimmin 20–39-vuotiaat, pistohuumeita käyttävät nuoret aikuiset. Kaksi kolmesta sairastuneesta on miehiä. (6)
 

Suomessa C-hepatiitti tarttuu useimmiten (n. 77 %*) huumeiden pistovälineiden yhteiskäytössä. (6) Se voi tarttua myös seksistä, synnytyksestä, likaisista tatuointivälineistä, lävistyksistä ja ulkomailla jopa verensiirroista. Tartuntaan vaaditaan aina verikontakti.
 

C-hepatiitti on yleensä oireeton, mutta infektion alkuvaiheessa oireina saattavat olla ruokahaluttomuus, väsymys, kuumeilu, nivel- ja lihaskivut sekä ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus. (1)
 

Suurimmalla osalla tartunnan saaneista infektio kroonistuu. Hoitamattomana C-hepatiitti voi johtaa maksakirroosiin ja jopa maksasyöpään. (1)
 

C-hepatiittitestissä kannattaa käydä, jos kuuluu riskiryhmään, eli on käyttänyt huumeita pistämällä tai ollut verikontaktissa pistohuumeita käyttävän henkilön kanssa. (5)
 

C-hepatiittia testataan ja hoidetaan monessa paikassa: terveyskeskuksissa, terveysneuvontapisteessä, työterveyshuollossa, vankiloissa ja erikoissairaanhoidossa. (5)

 

C-hepatiitti hoidetaan nykyisin tablettikuurilla. Hoidon tavoite on parantaa infektio ja estää C-hepatiitin aiheuttama maksakirroosi. Tautia vastaan ei ole rokotetta. (5)
 

C-hepatiitille ei tule immuuniksi eli tartunnan voi saada parantumisen jälkeen uudelleen. (5)
 

Suomessa arvioidaan olevan noin 22 000 C-hepatiitin kantajaa. Vuosittain todetaan noin 1 200 uutta tartuntaa. (5)
 

Suomessa hoidettiin viime vuonna alle 3000 C-hepatiittitartunnan saanutta. Hoitoa odottaa silti noin 20 000 tartunnan kantajaa. (8) Hoidon toteutuminen ei saa riippua kunnan koosta tai sen taloustilanteesta. (4)

 

* Vuonna 2021 huumeiden pistoskäyttö oli yleisin tartuntatapa (42 %). Seksi ilmoitettiin tartuntatavaksi 9 %:ssa tapauksista. Tieto tartuntatavasta puuttui 46 %:ssa tapauksista. Yleisin tartuntapa (n. 77 % tiedossa olevista tartuntatavoista) oli huumeiden pistoskäyttö.

FAKTA 1

C-hepatiitti on vakava sairaus

C-hepatiitti on vakava tauti. Sitä ei aina ymmärretä, koska tauti on usein pitkään oireeton. Infektion alkuvaiheessa oireina saattavat kuitenkin olla ruokahaluttomuus, väsymys, kuumeilu, nivel- ja lihaskivut sekä ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus. (1) Hoitamaton C-hepatiitti vaurioittaa maksaa ja voi aiheuttaa maksakirroosin tai jopa maksasyövän.  

Noin joka kymmenes C-hepatiitin kantaja saa maksakirroosin 20 vuodessa. Noin joka sadas kirroosiin sairastunut saa vuosittain maksasyövän.(2) C-hepatiitin kantaja voi myös tartuttaa ja sairastuttaa muita. (4)

Suomessa C-hepatiitti tarttuu useimmiten (n. 77 %*) huumeiden pistovälineiden yhteiskäytössä.(6) Se voi tarttua myös seksistä, synnytyksestä, likaisista tatuointivälineistä, lävistyksistä ja ulkomailla jopa verensiirroista. Tartuntaan vaaditaan aina verikontakti. (1)

C-hepatiittitestissä kannattaa käydä, jos kuuluu riskiryhmään, eli on käyttänyt huumeita pistämällä tai ollut verikontaktissa pistohuumeita käyttävän henkilön kanssa. Testiin pääsee esimerkiksi terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai matalan kynnyksen terveysneuvontapisteen (ks. listaus)(3) kautta. 

Tartuntojen ehkäisemiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla paikkakunnilla on tarjolla riittävästi puhtaiden pistovälineiden vaihtopisteitä. Jotta tartuntojen kierre saadaan katkaistua, C-hepatiitin testausta ja hoitoa tulee tarjota etenkin riskiryhmiin kuuluville.(4)

* Vuonna 2021 huumeiden pistoskäyttö oli yleisin tartuntatapa (42 %). Seksi ilmoitettiin tartuntatavaksi 9 %:ssa tapauksista. Tieto tartuntatavasta puuttui 46 %:ssa tapauksista. Yleisin tartuntapa (n. 77 % tiedossa olevista tartuntatavoista) oli huumeiden pistoskäyttö.

FAKTA 2

C-hepatiitti tarttuu vain veren kautta

C-hepatiittiin liittyy monia pelkoja. Läheiset saattavat pelätä esimerkiksi, että C-hepatiitti tarttuu kotona yhteisiä ruokailuvälineitä käytettäessä, pyykkiä pestessä, saniteettitilojen välityksellä tai halatessa. Näin helposti C-hepatiitti ei tartu. Esimerkiksi hammasharja ja partakone on kuitenkin hyvä pitää henkilökohtaisina. (1)

C-hepatiitti tarttuu(2) Suomessa useimmiten likaisista huumeiden pistovälineistä. Se voi tarttua myös seksissä ja synnytyksessä, mutta tämä on Suomessa harvinaista. Tartuntaan vaaditaan pääosin aina verikontakti, kuten verta vuotava haava. (1)

Etenkin ulkomailla tartuntoja voi tulla likaisilla välineillä tehdyistä tatuoinneista, lävistyksistä ja jopa verensiirroista. Monissa maissa tauti on paljon yleisempi kuin Suomessa, eikä hygieniataso ole yhtä hyvä. Myös Suomessa tartunnan on voinut saada 1990-luvulle asti verensiirrosta. (2)
C-hepatiitille ei tule immuuniksi eli tartunnan voi saada parantumisen jälkeen uudelleen. (5)
C-hepatiittia vastaan ei ole rokotetta. (1)

C-hepatiittitestissä kannattaa käydä, jos on käyttänyt huumeita pistämällä tai ollut verikontaktissa huumeita pistämällä käyttävän henkilön kanssa tai jos haluaa varmistua siitä, ettei tietämättään kanna virusta. Testiin pääsee esimerkiksi terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai matalan kynnyksen terveysneuvontapisteen (ks. listaus)(3) kautta.

FAKTA 3

C-hepatiitti on tärkeää hoitaa

C-hepatiitin hoito (2) on muuttunut. C-hepatiitti hoidettiin aiemmin interferonihoidolla, mutta nykyisin hoitovaihtoehdot ovat tablettikuureja. Yli 90 prosenttia hoidoista onnistuu.(1)

Jokaisella on oikeus hoitoon ja se on jokaisen saatavilla.(5) Päihdepotilaiden
C-hepatiittitartuntojen seulonta toteutetaan päihdehoidossa, terveysneuvontapisteissä (ks. listaus)(3) tai muussa yksikössä, jossa päihdepotilaat asioivat. Muussa tapauksessa henkilö testataan ja hoidetaan omalla terveysasemalla. Joissakin tapauksissa hoitoa annetaan erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi, jos potilaan maksa on jo pahasti vaurioitunut tai hänellä on muita sairauksia.(5)

Ennen hoidon aloittamista potilaalle kerrotaan mm. miten C-hepatiitti tarttuu ja miten tartunnan voi välttää. Potilaalle kerrotaan myös hoidon kulusta.(5)

Sopiva hoito valitaan aina yksilöllisesti terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Terveysneuvontapisteissä hoitoa räätälöidään potilaan tarpeen mukaan niin, että hän saa siihen tarvitsemansa tuen. Hoitoon pääsemiseksi ei useilla paikkakunnilla vaadita päihteettömyyttä. Halutessaan päihteettömyyteen saa tukea.(5)

C-hepatiitin hoidon jälkeistä maksan tilan seurantaa ei tarvita, jos henkilöllä ei ole todettu edennyttä maksavauriota.(5)

FAKTA 4

C-hepatiitti kannattaa hoitaa

C-hepatiitti on vakava sairaus. Se voi hoitamattomana lisätä maksakirroosin ja maksasyövän riskiä.(2)

Jos tartunta on tullut, tauti kannattaa hoitaa. Vain tartuntoja hoitamalla voidaan estää taudin leviäminen eteenpäin.(5)

C-hepatiitti leviää tällä hetkellä erityisesti nuorten (20–39-vuotiaat) keskuudessa ja johtaa hoitamattomana vakaviin sairauksiin.(5)

FAKTA 5

C-hepatiitin hoito ei vaadi päihteettömyyttä

Aikaisemmin Suomessa on vaadittu C-hepatiittihoitoon tulevilta päihteettömyyttä, mutta tästä on jo monin paikoin luovuttu.(7) Monilla paikkakunnilla hoidetaan nykyisin sekä korvaushoidossa olevia että päihteitä käyttäviä. 

Huumeita käyttävillä saattaa olla korkea kynnys mennä terveyskeskukseen tai sairaalaan tautiin liittyvän leiman vuoksi. Matalan kynnyksen terveysneuvontapisteissä asiointi on helpompaa, ja siellä osataan tukea asiakkaita hoidon läpiviennissä. Hoitoa pystytään räätälöimään niin, että asiakas saa siihen tarvitsemansa tuen. (9)

Hoitokokemusten mukaan asiakkaat yleisesti sitoutuvat hyvin hoitoon ja haluavat viedä sen loppuun. Moni on saanut taudin vuosia sitten, ja se on aiheuttanut paljon huolta ja häpeää. (9)

Monelle saattaa olla tärkeää, että terveystiedoista poistetaan keltainen tartuntavaaratarra, joka kertoo C-hepatiittitartunnasta. Tämä voi helpottaa lääkäriin menoa
muidenkin vaivojen kanssa. (9)

FAKTA 6

C-hepatiitti ei aina kerro huumeidenkäytöstä

C-hepatiittiin liittyy paljon stigmaa eli häpeäleimaa, koska tauti liitetään huumeiden käyttöön.

C-hepatiittitartunnan saanut on voinut saada taudin vuosia sitten, jos on vaikka aiemmin käyttänyt huumeita, mutta lopettanut. Tartunnan voi saada myös seksistä, synnytyksestä, likaisilla välineillä tehdystä tatuoinnista tai lävistyksestä ja jopa verensiirrosta, mutta nämä ovat harvinaisia tartuntatapoja.(6)

Aina ei selviä, mistä tartunta on tullut. C-hepatiitti voi olla vuosia oireeton ja tulla esiin terveydenhuollon rutiinikäynnillä. Tartuntaan vaaditaan kuitenkin aina verikontakti.(1)

Olipa tartunnan syy mikä hyvänsä, jokainen on oikeutettu hoitoon. On kaikkien etu, että sairaus hoidetaan, ennen kuin se tarttuu muille ja voi johtaa vakaviin seurauksiin.(4)

FAKTA 7

C-hepatiitti on mahdollista hävittää kokonaan

Suomi on sitoutunut WHO:n tavoitteeseen eliminoida C-hepatiitti maailmasta merkittävänä terveysongelmana vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen kansallinen C-hepatiittistrategia ja C-hepatiitin hoitosuositukset edellyttävät testauksen ja hoidon laajentamista.(4) (5) (7) (8) 

Tavoitteen saavuttaminen vaatii sitä, että tautia torjutaan siellä, missä se leviää eniten, eli pistohuumeiden käyttäjien keskuudessa. Testausta ja hoitoa on tarjottava kaikille tartunnan saaneille, mutta erityisesti riskiryhmään kuuluville ihmisille.(4)

Vain tartunnan saaneita testaamalla ja hoitamalla voidaan estää jatkotartunnat ja päästä taudista kokonaan eroon.(4)

c-hepatiitti potilasvideo

Katso video potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisen kokemuksista

 

AbbVie kehittää uusia hoitoja vakaviin sairauksiin. Teemme töitä sen eteen, että jokainen C-hepatiittia sairastava hoidetaan ja kohdataan aina ihmisenä – huolineen, tunteineen ja toiveineen.

Parasta potilaskeskeisyyttä on ihmiskeskeisyys.

 

FI-VHCV-220065/11.2022