Strategia

Kestävää terveydenhuoltoa ja parempaa elämänlaatua.

Työllämme on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Siksi kaiken toimintamme lähtökohtana on aina ihminen.


Visiomme on selkeä

Meidät tunnistetaan lääketieteen yhtiönä, joka tarjoaa edistyksellisiä lääkkeitä maailman vakavimpiin terveysongelmiin sekä yhtiönä, jolla on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Haluamme olla lääkealan paras ja kiinnostavin työpaikka sekä merkityksellinen kumppani sidosryhmillemme. 


Edistyksellisillä hoidoilla kohti tavoitteita

Tavoitteemme on parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua. Siksi haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille lääkeluokkansa parhaita tai uusia vaikutusmekanismeja hyödyntäviä ratkaisuja. Vaikuttavat hoidot parantavat ihmisten työ- ja toimintakykyä, mikä säästää terveydenhuollon resursseja ja tuottaa merkittävää kansantaloudellista hyötyä.

Kehitämme lääkkeitä ja hoitoja maailman vakavimpiin sairauksiin. Lanseeraamme tulevaisuudessa useita valmisteita ja tuomme markkinoille lisää edistyksellisiä hoitoja ihmisten parhaaksi.


Ihminen työmme keskiössä

Vaikka työntekijöidemme taustat ja työtehtävät voivat olla hyvinkin erilaisia, kaikki tulevat töihin samasta syystä: haluamme  edistää sairastuneiden hyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti heidän ja heidän läheistensä elämään. Great Place To Work -tutkimuksessa onkin useampana vuotena korostunut se, että AbbVielaiset ovat ylpeitä työpaikastaan ja siitä, mitä yhdessä tekemällä saavutetaan.