Valmisteet

Haluamme ymmärtää potilaiden tarpeita

Toimintamme lähtökohta on aina ihminen ja tavoitteenamme on, että jokainen potilas saisi oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Pyrimme kehittämään lääkkeitä, jotka mahdollistavat optimaaliset hoitotulokset ja parantavat elämänlaatua. Modernien lääkehoitojen lisäksi kehitämme erilaisia ratkaisu- ja tukimalleja sairauksien hoitoon.


Tuotteidemme saatavuus ja valmistus

Valmisteemme ovat aina paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti hyväksyttyjä. Valmisteiden saatavuus voi vaihdella maakohtaisesti.

Lääkkeitämme valmistetaan useissa tehtaissa ympäri maailmaa. Euroopan tehtaamme sijaitsevat Irlannissa, Saksassa ja Italiassa. Jokaisen lääkepakkauksen pakkausselosteessa kerrotaan, missä kyseinen lääke on viranomaismääräysten mukaisesti vapautettu käyttöön Suomessa.

Mikäli lääkkeidemme saatavuuteen tulisi häiriöitä, ilmoitamme asiasta erikseen Fimean ohjeiden mukaisesti. Kaikki saatavuushäiriöilmoitukset kestoineen löytyvät Fimean nettisivuilta.

AbbVien lääkevalmisteet ja niiden vaikuttavat aineet

 • ALPHAGAN/ brimonidiinitartraatti
 • BOTOX / botuliinitoksiini tyyppi A
 • CELLUVISC / karmelloosinatrium 
 • COMBIGAN / brimonidiinitartraatti + timololimaleaatti
 • CONSTELLA / linaklotidi
 • DUODOPA / levodopa +karbidopa
 • EXOCIN / ofloksasiini
 • FML LIQUIFILM / fluorometoloni
 • GANFORT/ bimatoprosti+timololi
 • HUMIRA / adalimumabi
 • LUMIGAN / bimatoprosti
 • MAVIRET / glekapreviiri + pibrentasviiri
 • OZURDEX / deksametasoni
 • PRED FORTE / prednisoloniasetaatti
 • PROCREN DEPOT PDS / leuproreliiniasetaatti
 • RINVOQ / upadasitinibi
 • SEVORANE / sevofluraani
 • SKYRIZI / risankitsumabi
 • VENCLYXTO / venetoklaksi
 • VISTABEL / tyypin A botuliinitoksiini

Kaikki pakkausselosteet löytyvät Lääkeinfon nettisivuilta.


Haittavaikutusilmoitus

Ohjeet haittavaikutusilmoituksen tekemiseen löytyvät Fimean sivuilta.