Työllämme on merkittävä vaikutus ihmisten elämään

Tutkimus ja tuotekehitys ovat AbbVien toiminnan ytimessä. Haluamme luoda valmisteita, jotka auttavat vakavien terveysongelmien kanssa eläviä ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdistämme ammattitaidon ja potilaiden tarpeet

Kehitämme uusia lääkkeitä ja hoitokeinoja useilla eri tutkimusaloilla.

Tärkeimmät terapia-alueemme ovat immunologia, neurologia, onkologia ja hematologia sekä silmäsairaudet ja virologia.

Tavoitteena yksilöllinen hoito

Haluamme parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua.

Valmisteemme ovat aina paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti hyväksyttyjä.

Parhaita ratkaisuja etsimässä

Tuotekehitys ja siihen panostaminen on yksi liiketoimintamme kulmakivistä.

Käänteentekeviä tutkimuskeinoja

Tiede ja tutkimusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti, ja me AbbViella olemme mukana tässä kehityksessä. 

Kliiniset tutkimukset tuottavat tärkeää tietoa

Lääkekehityksen viimeisiin vaiheisiin kuuluvat ihmisillä tehtävät kliiniset tutkimukset, joiden avulla arvioidaan tutkittavan valmisteen turvallisuutta ja tehoa.

Tosielämän tietoa tutkimuksista

Real World Evidence (RWE) eli tosielämän tiedon avulla ymmärrämme ja tuemme ihmisten työ- ja toimintakykyä entistäkin paremmin.

tutkimus ja tuotekehitys

AbbVien tutkimus ja tuotekehitys  

Edistyksellisillä lääkkeillämme ja työllämme on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Tavoitteemme on parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua. 

Vaikuttavat hoidot parantavat ihmisten työ- ja toimintakykyä säästäen terveydenhuollon resursseja ja tuottavat merkittävää kansantaloudellista hyötyä.

investointi
50
+
Olemme investoineet yli 50 miljardia dollaria tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Tuotteet
60
+
Tuotteillamme hoidetaan yli 60 sairautta.
tutkimus
6,500
+
Abbviellä työskentelevää tutkijaa

Globaalien ajattelijoiden yhteisö

Innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseen tarvitaan innovatiivisia ihmisiä – paljon. Meillä on vahvat ryhmät biologeja, kemistejä, kliinikkoja, matemaatikoita, datatieteilijöitä, insinöörejä ja muita, jotka työskentelevät rinnakkain kollegoiden kanssa sääntely-, potilasturva- ja valmistuskysymyksissä. Tiimimme tekevät yhteistyötä eri alojen välillä yhdistääkseen ihmisiä ja ideoita, mikä ruokkii uteliaisuuden ja ongelmanratkaisun kulttuuria.Osallistu

Oletko kiinnostunut liittymään innovatiivisten tutkijoiden tiimiimme?