Yhteistyötä terveyden hyväksi

Tutkimus ja tuotekehitys ovat AbbVien toiminnan ytimessä. Haluamme luoda lääkkeitä, jotka auttavat vakavien terveysongelmien kanssa eläviä ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Avointa vuorovaikutusta

Uskomme, että vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa auttaa uusien hoitojen kehittämisessä ja on apuna hyvän hoidon mahdollistamisessa. Yhteistyön avulla keräämme tietoa terveydenhuollon muuttuvista tarpeista.

Toimimme avoimesti ja julkistamme kaikki taloudellisia etuuksia koskevat tietomme.Yhteistyöllä parempaa elämänlaatua

Potilasjärjestöt ovat tärkeä tuki ja tietolähde sairastaville ja heidän läheisilleen. Teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa auttaaksemme sairastavien elämänlaadun parantamisessa.

Teemme monipuolista potilasjärjestöyhteistyötä ja kannustamme järjestöjä tekemään yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa.Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun

Haluamme osallistua terveydenhuollosta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja haastaa päättäjiä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää voisi uudistaa ennakkoluulottomasti. Siksi olemme mukana Kestävä Terveydenhuolto -verkostossa.