Terveydenhuollon yhteistyö

Tavoitteena paras mahdollinen hoito.

Teemme yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa pystyäksemme yhdessä tavoittelemaan potilaille parasta mahdollista hoitoa.

Yhteistyön avulla uudet lääkeinnovaatiot ja tutkimustulokset ovat terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Lisäksi yhteistyö auttaa meitä kartoittamaan terveydenhuollon muuttuvia tarpeita.

Terveydenhuollon yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutustilaisuuksien järjestämisen tai niihin osallistumisen tukeminen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen konsultointina.


Avoimuus lisää luottamusta

Toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikessa mitä teemme. Uskomme, että toimintamme avoimuus vahvistaa yhteistyöhön liittyvää yleistä luottamusta. Siksi kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja lääketeollisuuden välillä tehtävään yhteistyöhön liittyvien tietojen tulee olla helposti saatavilla.

Julkaisemme tällä sivulla kaikkia taloudellisia etuuksia koskevat tietomme. Vuosittain toukokuussa julkaistavat tiedot koskevat aina edellisen vuoden yhteistyötä.

Vuotta 2023 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2023
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2023

Vuotta 2022 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2022
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2022

Vuotta 2021 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2021
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2021

Vuotta 2020 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2020
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2020

AbbVien kansainväliset avoimuuteen liittyvät linjaukset ja käytännöt

AbbVie Policies and Disclosures

Lisätietoja:

Jaakko Aaltonen
Medical Director
+ 358 50 5977 654
jaakko.aaltonen at abbvie.com