Suomen johtoryhmä

Bernd Krones

Toimitusjohtaja

Bernd Kronesilla on pitkä ja monipuolinen ura lääketeollisuuden parissa. Suomen toimitusjohtajaksi hän siirtyi Yhdysvalloista, jossa hän toimi AbbViella onkologian globaalin markkinointiyksikön johtajana. Aiemmin Krones on toiminut AbbViella muun muassa globaalin Customer Excellencen -osaston johtajana, Saksassa Market Access -osaston johtajana sekä Itävallassa onkologian ja erityissairaanhoidon liiketoimintayksikön johtajana. Hänellä on kaksi liiketoiminnan johtamisen maisterintutkintoa, toinen Iso-Britanniasta ja toinen Saksasta.

"Olen erittäin innostunut siitä, että saan mahdollisuuden parantaa vakavien sairauksien kanssa elävien ihmisten elämänlaatua nyt AbbVie Suomen osaavien ja päättäväisten asiantuntijoiden kanssa. Edistyksellisillä lääkkeillämme ja työllämme on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. AbbVie investoi runsaasti tutkimukseen, joten uskon, että tulevaisuudessa voimme auttaa esimerkiksi syöpää sairastavia uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla. Tunnen ylpeyttä työstämme, sillä meillä ihminen on aina kaiken keskiössä, olipa kyse esimerkiksi sairastavasta, yhteistyökumppanista tai työntekijästämme."
 

Päivi Kiiski

Talousjohtaja

Päivi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hän on työskennellyt Suomessa Abbottilla ja AbbViella yli 20 vuotta.

”Meillä on AbbViella upea tiimi ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Potilaskeskeisyys, innovatiivisuus ja tapamme työskennellä yhdessä tekevät AbbViesta mahtavan työpaikan.”

Juha Salonen

Henkilöstöjohtaja

Juha on koulutukseltaan tradenomi, ylempi AMK (MBA). Hän on toiminut HR-tehtävissä yli 20 vuoden ajan suomalaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. AbbViella Juha aloitti vuonna 2022.

”Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen ja vahvan, yrityksen arvomaailmaan pohjautuvan organisaatiokulttuurin merkityksellisyyteen, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä osa kokonaisuutta. Ihminen on keskiössä kaikessa toiminnassamme AbbViella. Minulle tärkeitä asioita ovat henkinen hyvinvointi, psykologinen turvallisuus sekä ihmisten aito kohtaaminen ja mukaan ottaminen, jotka kaikki edesauttavat liiketoiminnan menestystä. Näiden teemojen ympärille myös oma johtamiseni rakentuu.”

Jaakko Aaltonen

Lääketieteellinen johtaja

Jaakko on farmasian tohtori (Helsingin yliopisto) ja dosentti (Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto). Aiemmin Jaakko on toiminut erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, lääkemarkkinoinnissa sekä lääketieteellisellä osastolla asiantuntijana ja tiiminvetäjänä.

”AbbViella työskentely on merkityksellistä ja kiehtovaa. On hienoa olla mukana tuottamassa tutkimustietoa ja tuomassa modernin lääkekehityksen innovaatioita niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön.”

Mari Renlund

Johtaja, Market Access & Governmental Affairs

Mari on koulutukseltaan proviisori. Hänellä on pitkä ja laaja työkokemus lääketeollisuuden eri tehtävistä ja eri terapia-alueista Suomessa ja Pohjoismaissa muun muassa lääkehoitojen markkinoille pääsyyn liittyvistä tehtävistä ja vaikuttamistyöstä.

”AbbVien aktiivisen tuotekehityksen tuloksena olemme tuomassa Suomeen lähivuosien aikana monta merkittävää uutta lääkettä. Tehtävässäni kiehtovinta on se, että siinä yhdistyvät lääkekehityksen viimeisimmät innovaatiot, potilaskeskeisyys ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. On erittäin innostava ja merkityksellistä saada olla mukana kehittämässä ratkaisuja, joilla uudet lääkkeet saadaan suomalaisten potilaiden käyttöön.”

Antti Saine

Johtaja, Customer Excellence

Antti on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM). AbbViella hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien useissa eri tehtävissä niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Antti toimi reumatologian liiketoimintayksikön päällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt usean vuoden ajan kuluttajamarkkinoinnin ja media-analytiikan parissa.

”Kiihtyvän muutoksen keskellä on tärkeää, että osaamisemme, toimintatapamme ja strategiamme vastaavat tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Laadukas yhteydenpito ja yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa mahdollistaa kykymme toimia laajasti potilaiden parhaaksi.”

Eija Petäjä

Liiketoimintayksikön johtaja, Immunologia

Eija on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, biokemia). Hän on työskennellyt useissa lääkealan tehtävissä sekä myynnin, markkinoinnin että kliinisen tutkimuksen parissa eri terapia-alueilla. Lääkealan lisäksi Eija on toiminut ravitsemusalan kansainvälisessä tehtävässä.

”Kun päivittäin saa uusia oivalluksia, on palkitsevaa huomata kuinka oma ymmärrys ja näkemys kehittyy. Ymmärryksen siirtäminen pitkän aikavälin suunnitelmiin ja päivittäiseen tiimin toimintaan on koukuttavaa. Tehokas matriisitiimi ja oikeat työkalut mahdollistavat korkeidenkin tavoitteiden saavuttamisen.”

Jenni Moberg

Liiketoimintayksikön johtaja, Specialty Care

Jenni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hänellä on pitkä kokemus lääketeollisuudessa eri terapia-alueilla sekä liiketoiminnan kehittämisessä. AbbViella Jenni on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien. Ennen nykyistä rooliaan Jenni on toiminut AbbViella Customer Excellence -yksikön johtajana ja liiketoimintayksikön päällikkönä immunologiatiimeissä.

”On erittäin palkitsevaa tehdä töitä merkityksellisten tuotteiden parissa ja olla kehittämässä työyhteisöä, jossa yhdessä synnytetty innostus kanavoidaan parantamaan potilaiden hoitoa.”

Sanna Tulokas

Liiketoimintayksikön johtaja, Onkologia

Sanna on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (KM, Helsingin yliopisto). Hänellä on pitkä kokemus henkilöstön, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä. AbbViella Sanna on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien, ensin Customer Excellence -yksikössä ja sen jälkeen immunologian eri terapia-alueiden markkinointitehtävissä. Ennen nykyistä rooliaan hän toimi Dermatologia-tiimin liiketoimintayksikön päällikkönä.

”AbbViella saan tehdä merkityksellistä työtä osaavien kollegojen kanssa tuomalla uusia innovaatioita suomalaiseen terveydenhuoltoon ja potilaille. Minulle tärkeää on innostunut ja avoin työilmapiiri, yhteen hiileen puhaltaminen, yhteiset tavoitteet ja ponnistelu niiden saavuttamiseksi sekä jatkuva kehittyminen. Nämä kaikki toteutuvat AbbViella ja niitä kaikkia haluan edistää.”