Yhteistyötä potilaiden hyväksi

Ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen on meille tärkeää, siksi toimintamme keskiössä on aina ihminen. Teemme potilasjärjestöyhteistyötä jotta voimme auttaa paremmin ymmärtämällä sairauksien kanssa elävien ihmisten ongelmia, toiveita ja tarpeita.

Monipuolista yhteistyötä

Meillä on yhteinen tavoite potilasjärjestöjen kanssa: tahdomme parantaa sairastavien elämänlaatua. Olemme sitoutuneet tekemään töitä parantaaksemme eri sairauksien tautitietoisuutta ja helpottamaan sairastavien ja heidän läheistensä elämää. Muita yleisimpiä potilasjärjestöyhteistyön muotoja ovat koulutus, tukimateriaalit, vaikutustyö sekä erilaiset tapahtumat.

Potilasjärjestöt ovat tärkeä tuki ja tietolähde sairastaville ja heidän läheisilleen. Näiden järjestöjen avulla pyrimme auttamaan sairauksien kanssa eläviä ihmisiä, heidän läheisiään sekä hoitotahoja tarjoamalla tietoa, jota tarvitaan sairauksien kanssa toimeen tulemiseksi.

Terveydenhuollon keskustelua laajentamassa

Meillä on yhteinen tavoite potilasjärjestöjen kanssa: tahdomme parantaa sairastavien elämänlaatua. Olemme sitoutuneet tekemään töitä parantaaksemme eri sairauksien tautitietoisuutta ja helpottamaan sairastavien ja heidän läheistensä elämää. Muita yleisimpiä potilasjärjestöyhteistyön muotoja ovat koulutus, tukimateriaalit, vaikutustyö sekä erilaiset tapahtumat.

Potilasjärjestöt ovat tärkeä tuki ja tietolähde sairastaville ja heidän läheisilleen. Näiden järjestöjen avulla pyrimme auttamaan sairauksien kanssa eläviä ihmisiä, heidän läheisiään sekä hoitotahoja tarjoamalla tietoa, jota tarvitaan sairauksien kanssa toimeen tulemiseksi.


Tosielämän kokemukset lääkekehityksen apuna

Tavoitteenamme on varmistaa tuotteidemme toimivuus tosielämän olosuhteissa lääkkeiden koko matkan ajan aina tutkimuksesta ja lääkekehityksestä potilaalle asti. Ilman sairauksien kanssa elävien ihmisten kokemuksia, tarpeita ja toiveita meidän olisi mahdotonta kehittää ja tuottaa elämää parantavia lääkkeitä.

Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme ihmisten terveyttä ympäri maailmaa ja tuodaksemme selkeyttä terveydenhuollon monimutkaisuuteen. Voidaksemme auttaa ihmisiä elämään parempaa elämää, yhdistämme tieteellisen tutkimuksen ja sairastavien kokemukset.

Teemme yhteistyötä avoimesti

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, kunnioitukseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Kannustamme järjestöjä tekemään yhteistyötä AbbVien lisäksi myös muiden yritysten ja järjestöjen kanssa.

Toimimme kaikissa yhteistyösuhteissamme pitkäjänteisesti, läpinäkyvästi sekä eettisten ohjeidemme mukaisesti. Tarjoamme tukea ja tietoa sekä julkaisemme kaiken antamamme rahallisen tuen lakien ja ohjeistusten mukaisesti.

Julkaisemme vuosittain luettelon tukemistamme potilasjärjestöistä.