Kestävä terveydenhuolto

Terveyshaasteiden ratkaiseminen vaatii meidän kaikkien panoksen.

Terveydenhuollon haasteiden ja yhteiskunnan vaikean taloustilanteen ratkaiseminen edellyttää saumatonta yhteistyötä. Me AbbViella haluamme olla osa ratkaisua ja mukana edistämässä kestävää terveydenhuoltoa.

Sairastavalle ihmiselle ja hänen läheisilleen on tuskin arvokkaampaa asiaa kuin terveys. Ihmisten terveys sekä työ- ja toimintakyky vaikuttavat oleellisesti myös julkiseen talouteen ja tuottavuuteen.

Yhdenvertaisen terveydenhuollon puolesta

Terveydenhuollon haasteiden ja yhteiskunnan vaikean taloustilanteen ratkaiseminen edellyttää saumatonta yhteistyötä. Me AbbViella haluamme olla osa ratkaisua ja mukana edistämässä kestävää terveydenhuoltoa.

Sairastavalle ihmiselle ja hänen läheisilleen on tuskin arvokkaampaa asiaa kuin terveys. Ihmisten terveys sekä työ- ja toimintakyky vaikuttavat oleellisesti myös julkiseen talouteen ja tuottavuuteen.

Kumppanuuksilla kestävää terveydenhuoltoa

Vallitseva tilanne edellyttää uudenlaista ajattelua sekä johtamista, jotta monimutkaiset ongelmat voidaan ratkaista. Vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, julkisen ja yksityisen sektorin, potilasjärjestöjen, tutkimusyhteisöjen sekä päättäjien välille. Kestävä terveydenhuolto -verkoston avulla haluamme edistää yhteistyötä kaikkien näiden toimijoiden kanssa.

Verkosto haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä voisi uudistaa asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Sen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan sairastumisesta huolimatta nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävä Terveydenhuolto -verkostossa toimivat AbbVie, Hammaslääkäriliitto, Hyvinvointiala Hali ry, Lääkäriliitto, SOSTE, Tehy  Vaikuttavuuskeskus ja YTHS. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja jatkamme kestävän terveydenhuollon kumppanuuksien rakentamista ja uusia konkreettisia hankkeita myös tulevaisuudessa. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia hankeideoiksi ja yhteistyökumppaneiksi.

Lisätiedot ja yhteydenotot: Marketta Piskonen
sähköpostimme ovat muotoa [email protected]