RWE-tutkimukset

Tosielämän tutkimusta potilaiden näkökulmasta.

Real World Evidence (RWE) eli tosielämän tutkimusten avulla yhä useamman ihmisen on mahdollista saada tehokasta ja itselleen sopivaa hoitoa. 

Mahdollistamme hoitojen johtamisen tiedolla

RWE-tutkimukset keräävät tietoa sairauksien aiheuttamasta taakasta, hoitokäytännöstä ja hoitojen vaikuttavuudesta sekä terveyspalveluiden käytöstä ja kustannuksista. Tutkimusten tuloksia voivat hyödyntää niin terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät kuin potilaatkin, jotta hoitoja voidaan johtaa tiedolla.

Me AbbViella kehitämme työkaluja hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen myös potilaiden näkökulmasta. Perehdymme esimerkiksi siihen, mitä potilaat ajattelevat ja tuntevat, ja yhdistämme nämä tiedot perinteisempään kliiniseen tutkimustietoon.

Tavoitteenamme on ihmisten työ- ja toimintakyvyn tukeminen oikea-aikaisella, tehokkaalla ja yksilöllisesti sopivalla hoidolla.


Mitä on Real World Evidence eli tosielämän tutkimus?
Mitä on Real World Evidence eli tosielämän tutkimus?


RWE-tutkimukset Suomessa

Suomessa AbbViella on käynnissä paikallisia RWE-tutkimuksia useilla merkittävillä terapia-alueilla. Julkaisimme tuloksia Suomen AbbVien ensimmäisestä paikallisesta RWE-tutkimuksesta vuonna 2017. Lähivuosina tulemme julkaisemaan tuloksia yli kymmenestä paikallisesta tutkimuksesta.

Kokoamme tälle sivulle materiaalit paikallisista RWE-tutkimuksista.