Skip to main content

Suhtaudumme intohimoisesti työhömme, kannamme vastuun toimistamme

Maailman terveyshaasteisiin vastaaminen vaatii meiltä kaikilta vastuullisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Haluamme AbbViella edistää yhteiskunnan terveydenhuoltoa kumppanuuksien sekä terveydenhuollon yhteistyön avulla. Potilasjärjestöyhteistyön kautta haluamme tukea sairastuneita ihmisiä ja heidän läheisiään sekä lisätä yleistä tautietoisuutta. 

65% työntekijöistämme

osallistui paikallisesti Week Of Possibilities -vapaaehtoistyön viikkoon vuonna 2019

Vastullisuus lukuina

Katso videolta avainluvut globaalista vastuullisuustoiminnastamme.

Week of Possibilities

Koko AbbVien henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä työajalla vapaaehtoistyötä Week Of Possibilities – vapaaehtoistyön viikolla. Vapaaehtoistyön viikko järjestetään kansainvälisesti kerran vuodessa ja siihen osallistuu vuosittain yli 5 500 työntekijäämme ympäri maailman, tehden yli 25 000 tuntia vapaaehtoistyötä yli 50 maassa. Vuonna 2019 65% AbbVie Suomen työntekijöistä osallistui vapaaehtoistyöhön. 

Suojelemme arvokkaimpia voimavarojamme

Kannamme vastuumme ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta. Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutustamme, pitämään huolta sekä henkilöstömme että yhteiskunnan terveydestä ja turvallisuudesta. Vuonna 2015 vähensimme globaalia vedenkulutusta 400,000 kuutiolla edelliseen vuoteen verrattuna.  Edistämme sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti vihreitä arvoja jokapäiväisessä työssämme.

Läpinäkyvä potilasjärjestöyhteistyö

Ihminen toimintamme keskiössä

Olemme sitoutuneet tekemään työtä parantaaksemme sairauksien tautitietoisuutta, helppottamaan sairastavien ja heidän läheistensä elämää sekä lisäämään terveydenhuollon saatavuutta eri maantieteellisillä alueilla. Kaiken toimintamme keskiössä on potilas.

Toimimme vastuullisesti

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Läpinäkyvä ja osallistava yhteistyön toimintatapamme johtaa innovaatioihin

Kestävä Terveydenhuolto - hanke

haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä voisi uudistaa asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti

Kumppanuuksilla kestävää terveydenhuoltoa

Maailman terveyshaasteiden ratkaiseminen vaatii meidän kaikkien panoksen

Kansamme terveydellä sekä työ- ja toimintakyvyllä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaamme.  Haluamme Kestävä Terveydenhuolto – hankkeen avulla edistämme uudenlaista yhteistyötä akateemisen, julkisen sekä yksityisen sektorin välillä.