Skip to main content

Terveydenhuollon yhteistyö

Toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti terveydenhuollon, talouden ja yhteiskunnan muilla osa-alueilla. Teemme yhteistyötä terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien, kanssa, jotta pystymme yhdessä takaamaan potilaille parhaan mahdollisen hoidon.

Yhteistyön avulla parasta mahdollista hoitoa

Yhteistyön avulla uudet lääkeinnovaatiot , lääkehoidot ja tutkimustulokset ovat terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Lisäksi yhteistyö on tärkeää, jotta pystymme kartoittamaan terveydenhuollon muuttuvia tarpeita. Yhteistyömme muotoja ovat muun muassa koulutustilaisuuksien järjestämisen tai niihin osallistumisen tukeminen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen esimerkiksi konsultointina.

Jotta voimme vahvistaa yleistä luottamusta yhteistyöhön liittyen, on tärkeää, että potilaat ja muut asianosaiset voivat helposti saada tietoa yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten sekä organisaatioiden ja lääketeollisuuden välillä.

Julkaisemme kaikkia taloudellisia etuuksia koskevat tietomme tällä sivulla vuosittain toukokuussa. Tuolloin julkaistavat tiedot koskevat aina edellisenä vuonna tehtyä yhteistyötä.


Vuotta 2021 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2021
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2021

Vuotta 2020 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2020
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2020

Vuotta 2019 koskevat tiedot

Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille 2019
Muistio taloudellisten etuuksien julkistamista koskevasta raportista 2019

AbbVien kansainväliset avoimuuteen liittyvät linjaukset ja käytännöt

AbbVie Policies and Disclosures

Lisätietoja:

Jaakko Aaltonen
Medical Director
+ 358 50 5977 654
[email protected]