Skip to main content

Terveys on arvo

Terveys on arvo sinänsä. Sairastavalle ihmiselle ja hänen läheisilleen terveyttä arvokkaampaa asiaa tuskin on. Terveydellä on myös merkittävä arvo yhteiskunnan kannalta. Kansalaisten terveys ja työ- ja toimintakyky vaikuttavat oleellisesti julkiseen talouteen ja tuottavuuteen. Sairauksien ennaltaehkäisy ja riittävän varhain aloitettu tehokas hoito lisäävät hyvinvontia ja ehkäisevät tai vähentävät terveydenhuollon kokonaiskustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Kumppanuuksilla kestävää terveydenhuoltoa

Terveydenhuoltojärjestelmämme on ennennäkemättömien haasteiden edessä. Nopeasti ikääntyvä väestö ja kroonisten sairauksien esiintyvyyden nopea kasvu asettavat kovia paineita terveydenhuollolle ja julkiselle taloudelle. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat yhä suurempia kustannuksia yhteiskunnalle.

Edessämme on kysymys, kuinka voimme edelleen taata korkeatasoisen ja tasa-arvoisen terveydenhuollon taloudellisesti kestävällä tavalla. AbbVie haluaa olla mukana tässä keskustelussa ja yhteistyössä julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa etsiäkseen vastauksia näihin haasteisiin. 

Konkreettisia askeleita

Myös Suomessa haluamme olla edistämässä kestävää terveydenhuoltoa sekä etsiä siinä uudenlaisia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia. Terveydenhuollon ja julkisen talouden tilanne vaatii nopeita toimia sekä yhteistyötä julkisen sektorin, terveydenhuollon ammattilaisten, akateemisen maailman, potilasjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä yritysten välillä.

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeessa olemme yhdessä Hyvinvointiala HALI ry:n, Lääkäriliiton, Sitran, SOSTEn, Tehyn ja YTHS:n kanssa visioneet, miltä kestävällä pohjalla oleva terveydenhuolto näyttää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015. Jatkamme kestävän terveydenhuollon kumppanuuksien rakentamista ja uusia konkreettisia hankkeita myös tulevaisuudessa. Kuulemme mielellämme ehdotuksia hankeideoiksi ja yhteistyökumppaneiksi.

FAKTOJA

  • 294 633 henkilöä sai vuonna 2018 Kelan maksamaa sairauspäivärahaa1
  • 14,9 miljoonaa Kelan korvaamaa sairauspäivärahapäivää vuonna 2018
  • Sairauspäivärahapäivistä 29 % maksettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella vuonna 20181
  • Suomen huoltosuhde vuonna 2017 oli 137, eli sataa työssäkäyvää kohden oli 137 ei-työssäkäyvää henkilöä. Taloudellista huoltosuhdetta nostaa erityisesti työttömien ja eläkeläisten määrän kasvu.2

LÄHTEET:

  1. KELA
  2. Tilastokeskus

 

 

 

 

Paulus Torkki 12.7.2022 SuomiAreena