AbbVien verkkosivuston yleiset käyttöehdot

Voimaantulopäivä: 1/1/2014


Vastuuvapauslausekkeet

Hyväksyt ja hyväksyt, että:

Vaikka pyrimme tarjoamaan AbbVie-verkkosivustoilla viimeisimmät tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät kehityssuunnat sekä muita AbbVie-tietoja, emme takaa minkään AbbVie-verkkosivustoilla olevien tietojen tarkkuutta, tehokkuutta ja sopivuutta. Jokainen henkilö ottaa täyden vastuun ja kaikki riskit, jotka liittyvät AbbVie-verkkosivustojen käyttöön. Tiedot esitetään "SELLAISENAAN" ja voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. AbbVie varaa oikeuden tehdä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia AbbVien verkkosivustoilla oleviin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

ABBVIE EI ANNA MITÄÄN TAI LUONTEELLISIA VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ABBVIEN WWW-SIVUJILLE LÄHETETTYJEN TIETOJEN TAI SISÄLLÖN KOSKEESSA. ABBVIE TÄMÄN KIRJOITTAA KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI OLUETTUISTA LAIN, SOPIMUKSEN TAI MUUN LUOMISTA VAKUUTUKSISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIMUKSESTA, SOPIMUKSESTA. . ABBVIE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISSÄÄN TAI LUONTEISTEN VAHINGOISTA, MUKAAN RAJOITTAMATTA SUORAISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ (MUKAANLUUN TULON MENETTYMINEN) SEURANTAILLE TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI SAMANKÄYTTÖÖN. ABBVIEN VERKKOSIVUT , JA/TAI ABBVIEN VERKKOSIVUILLE LÄHTEETTY TIEDOT TAI SISÄLTÖ, RIIPPUMATTOMAAN ONKO ABBVIELLE ON ANNETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

AbbVie ei ole vastuussa eikä anna minkäänlaista takuuta kolmansilta osapuolilta hankitun tiedon tai sisällön tarkkuudesta, tehokkuudesta, oikea-aikaisuudesta ja sopivuudesta, mukaan lukien hyperlinkit kolmansien osapuolien sivustoille tai sivustoilta. Ellei AbbVien verkkosivustoilla toisin mainita, AbbVie ei muokkaa, sensuroi tai muuten hallitse kolmansien osapuolten tarjoamaa sisältöä millään ilmoitustaululla, chat-huoneessa tai muilla vastaavilla AbbVien verkkosivustoille lähetetyillä foorumeilla. Tällaista tietoa tulee siksi pitää epäilyttävinä, eikä AbbVie hyväksy niitä.

AbbVien verkkosivustot voivat sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, jotka kuvastavat AbbVien tämänhetkisiä odotuksia tulevista tapahtumista ja liiketoiminnan kehityksestä. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todellinen kehitys tai tulokset voivat poiketa olennaisesti ennustetuista ja riippua useista tekijöistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nykyisten tutkimusohjelmien menestys, vireillä olevien tai tulevien kliinisten tutkimusten tulokset, sen tuotteiden meneillään oleva kaupallistaminen, lääkkeiden viranomaishyväksynnät, sen patenttien voimassaolo ja täytäntöönpano, sen kaupallisten suhteiden vakaus ja yleiset taloudelliset olosuhteet. AbbVie aikoo päivittää AbbVien verkkosivustoja säännöllisesti, mutta se ei ole velvollinen päivittämään mitään sisältöä.


Vastuuvapauslausekkeet

Ymmärrät ja hyväksyt, että:

Vaikka pyrimme antamaan AbbVien verkkosivustolla tietoa uusimmista tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä kehitysaskelista sekä muita AbbVietä koskevia tietoja, emme takaa AbbVien verkkosivustoilla olevien tietojen oikeellisuutta, tehokkuutta tai tarkoituksenmukaisuutta. Kukin henkilö ottaa täyden vastuun ja kantaa kaikki riskit AbbVien verkkosivustojen käyttöön liittyen. Tiedot ilmoitetaan "SELLAISENAAN", ja niissä saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. AbbVie pidättää itsellään oikeuden tehdä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia AbbVien verkkosivustoissa oleviin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

ABBVIE EI ANNA MINKÄÄNLAISTA VAKUUTTA TAI TAKUUTA ABBVIEN VERKKOSIVUSTOILLA JULKAISTUJEN TIETOJEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN OSALTA. TÄTEN ABBVIE KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, LAKISÄÄTEISIÄ, SOPIMUSPOHJAISIA TAI MUITA, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. ABBVIE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄESSÄSI ABBVIEN VERKKOSIVUSTOJA, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, VÄLITTÖMÄT, VÄLILLISET, ERITYISET (MENETETTY VOITTO MUKAAN LUKIEN) TAI SATUNNAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT ABBVIEN VERKKOSIVUSTOISTA TAI NÄIDEN SIVUJEN OLEMASSAOLON TAI KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, JA/TAI ABBVIEN VERKKOSIVUSTOILLA JULKAISTUN TIEDON TAI SISÄLLÖN JOHDOSTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO ABBVIELLE KERROTTU AIEMMIN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT RAJOITA SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA.

AbbVie ei ole vastuussa kolmansilta osapuolilta saadun tiedon tai sisällön, mukaan lukien hyperlinkit kolmansien osapuolten sivustoille tai sivustoilta, paikkansapitävyydestä, tehokkuudesta, ajankohtaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, eikä anna mitään takuita niihin liittyen. Ellei AbbVien verkkosivustoilla ole toisin mainittu, AbbVie ei muokkaa, sensuroi tai muuten hallinnoi mitään AbbVien verkkosivustoilla mainittuja kolmansien osapuolten ilmoitustauluilla, verkkokeskustelussa tai muissa vastaavissa foorumeissa annettua sisältöä. Tällaisiin tietoihin tulisi siis suhtautua epäillen, eikä AbbVie tue niitä.

AbbVien verkkosivut voivat sisältää ennakoivia lausuntoja, jotka heijastavat AbbVien nykyisiä odotuksia tulevista tapahtumista ja liiketoiminnan kehityksestä. Näihin ennakoiviin lausuntoihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todellinen kehitys tai tulokset voivat poiketa olennaisesti ennustetuista, ja ne riippuvat useista eri tekijoistä, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta seuraavat: nykyisten tutkimusohjelmien onnistuminen, vireillä olevien tai tulevien lääketutkimusten tulokset, käynnissä oleva tuotteiden kaupallistaminen, lääkkeiden viranomaishyväksynnät, patenttien voimassaolo ja voimaantulo, kauppasuhteiden vakaus sekä yleiset taloudelliset olosuhteet. AbbVien aikomuksena on päivittää AbbVie-verkkosivut säännöllisesti, mutta AbbVie ei omaksu mitään velvollisuuksia liittyen minkään sisällön päivittämiseen.


Käyttösi

Ymmärrät, vahvistat ja hyväksyt seuraavat:

Käyttämällä AbbVien verkkosivustoja sitoudut olemaan häiritsemättä tai kaappaamatta AbbVien verkkosivustoihin tai millekään palvelimellemme postittamiamme sähköisiä tietoja. Sitoudut myös olemaan yrittämättä kiertää mitään AbbVien verkkosivustojen suojausominaisuuksia ja noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä.

Annat AbbVielle oikeuden käyttää kaikkea sisältöä, jonka lataat tai muulla tavoin lähetät AbbVien verkkosivustoille, näiden Käyttöehtojen mukaisesti millä tahansa AbbVien haluamalla tavalla, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta sisällön kopioiminen, näyttäminen, esittäminen tai julkaiseminen missä tahansa muodossa, sisällön muuttaminen, liittäminen muuhun materiaaliin tai sisältöön perustuvan jatkotyön tuottaminen.


Tuotemerkinnät

Tuotenimikkeet, kuvaukset sekä merkinnät saattavat olla peräisin Yhdysvalloista tai muusta maasta, joka ei ole asuinmaasi. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai ne voivat olla saatavilla eri kauppanimillä, eri vahvuuksina tai eri käyttötarkoituksiin. Monet mainituista tuotteista ovat saatavilla vain reseptilääkkeinä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Ellei AbbVie ole nimenomaisesti näin esittänyt ja sopinut ennakkoon, yksikään AbbVien, sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyritysten johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei anna AbbVien verkkosivustojen kautta lääketieteellisiä neuvoja, diagnooseja, hoitoa tai muita lääketieteellisiä palveluja, jotka muodostaisivat millään tavalla lääkärin ja potilaan välisen suhteen.


Immateriaalioikeudet

AbbVien verkkosivustoilla julkaistut tiedot, asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat (”Tiedot”) ovat AbbVien yksinomaista omaisuutta, lukuun ottamatta AbbVien kanssa sopimuksen tehneiden kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien antamia tietoja. Tietojen käyttöön annetaan lupa, mikäli (1) edellä mainittu tekijänoikeutta koskeva ilmoitus on näkyvillä kaikissa kopioissa; (2) Tietoja käytetään vain tiedottamistarkoituksiin, ei-kaupallisiin tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin; (3) Tietoja ei muuteta mitenkään ja (4) näissä AbbVien verkkosivustoissa olevia kuvia ei käytetä ilman niihin liittyvää tekstiä. AbbVie ei vastaa kolmansien osapuolten toimittamasta sisällöstä, ja tällaisen materiaalin jakaminen ilman omistajan lupaa on kielletty. Lukuun ottamatta edellä mainittua, AbbVie ei myönnä minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista lupaa tai oikeutta henkilölle mihinkään AbbVien patenttiin, tavaramerkiin tai muuhun oikeuteen. AbbVien verkkosivustoilla olevia AbbVien tavaramerkkejä, toiminimiä, tuotteen ulkoasua tai tuotteita ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen ilman AbbVien ennakkoon antamaa kirjallista valtuutusta, paitsi tuotteen tai yrityksen palvelujen yksilöimiseksi.


Tietosuoja ja turvallisuus

AbbVie on sitoutunut suojaamaan tietosi verkossa. Ymmärrämme asiakkaidemme ja muiden AbbVien verkkosivustoissa käyvien tietosuojan tärkeyden.

Ymmärrät ja hyväksyt, että kun lähetät henkilötietoja AbbVien verkkosivustoihin, tietojen turvallisuutta ei voida taata täydellisesti, vaikka AbbViellä on käytössä suojaavia toimenpiteitä valtuuttamattoman käytön ja kaappauksen estämiseksi. SIINÄ EPÄTODENNÄKÖISESSÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ SIVUSTOISSAMME OLEVIA TIETOJA KÄYTETÄÄN ILMAN VALTUUTUSTA TAI NE KAAPATAAN HUOLIMATTA OMISTA PONNISTELUISTAMME, ABBVIE EI OLE VASTUUSSA KYSEISISTÄ KAAPPAUKSISTA TAI VALTUUTTAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ EIKÄ MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT VOITOT), JOITA ASIAKKAALLE TAI SIVUSTOJEN KÄYTTÄJÄLLE SAATTAA AIHEUTUA, SILLOINKAAN, JOS ABBVIELLE ON AIEMMIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ABBVIE EI TAKAA, NIMENOMAISESTI EIKÄ KONKLUDENTTISESTI, ETTEI ASIAKKAIDEN ANTAMIA TIETOJA KAAPATA EIKÄ KÄYTETÄ VALTUUTTAMATTA, EIKÄ ANNA MITÄÄN KONKLUDENTTISIA TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. JOKAISELLA ASIAKKAALLA ON VELVOLLISUUS PITÄÄ OMA SALASANANSA SALAISENA. NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT RAJOITA SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA.


Vastuun rajoitus

AbbVie ei ota mitään vastuuta AbbVien verkkosivustoissa annetuista, niihin postitetuista tai muutoin niiden kautta saatavissa olevista materiaaleista, tiedoista tai mielipiteistä. Luotat näihin materiaaleihin, tietoihin ja mielipiteisiin täysin omalla vastuullasi. AbbVie ei ota mitään vastuuta AbbVien verkkosivustojen tai niiden sisällön käytöstä aiheutuvista vammoista tai vahingoista.

ABBVIEN VERKKOSIVUSTOT, NIIDEN SISÄLTÖ JA NIISSÄ TAI NIIDEN KAUTTA TOIMITETUT TUOTTEET JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "MIKÄLI SAATAVISSA" KAIKKINE VIKOINEEN. ABBVIE TAI SEN MYYNTILIIKKEET, KUMMANKAAN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT (JÄLJEMPÄNÄ "ABBVIEN OSAPUOLET") EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA SYNTYVÄT KÄYTTÄESSÄSI ABBVIEN VERKKOSIVUSTOJA TAI LINKKISIVUSTOJA, NIIDEN SISÄLTÖÄ TAI NIISSÄ TAI NIIDEN KAUTTA TOIMITETTUJA PALVELUJA, TAI SIITÄ, ETTET VOI KÄYTTÄÄ NÄITÄ SIVUSTOJA, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISET ERITYISET, EPÄSUORAT, RANGAISTUSLUONTEISET, SATUNNAISET TAI SEURANNAISVAHINGOT, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA HENKILÖVAMMAT, MENETETYT VOITOT TAI VAHINGOT, JOIDEN SYYNÄ ON ABBVIEN VERKKOSIVUSTOISSA TAI NIIDEN SISÄLLÖSSÄ OLEVA VIIVE, PALVELUN KESKEYTYMINEN, VIRUKSET, TIEDOSTOJEN TAI SÄHKÖISTEN VIESTIEN POISTAMINEN TAI VIRHEET, PUUTTEET TAI MUUT EPÄTARKKUUDET, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ ABBVIEN LAIMINLYÖNTI TAI ONKO ABBVIELLE KERROTTU AIEMMIN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Hyväksyt, että mahdollisesta muusta soveltuvista laista huolimatta, et voi antaa haastetta tai nostaa kannetta AbbVien verkkosivustojen tai näiden Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen johdosta tai niihin liittyen yli kolmen (3) vuoden kuluttua haaste- tai kanneperusteen syntymisestä. OTA HUOMIOON, ETTÄ ABBVIEN VERKKOSIVUSTOIHIN SAATETAAN SOVELTAA MUITA LAINMUKAISIA TIEDOTUKSIA, VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA JA EHTOJA.

NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT EIVÄT RAJOITA SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA.

Yleistä

Hyväksyt, että nämä Käyttöehdot sekä Tietosuojaperiaatteet yhdessä muodostavat koko sopimuksen. AbbVie Oy:n verkkosivustoihin ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia siinä laajuudessa kuin pakottava lainsäädäntö, esimerkiksi sovellettava kuluttajansuojalainsäädäntö, ei syrjäytä Suomen lakia. Jos laillisen oikeuspaikan tuomioistuin toteaa, että jokin näihin Käyttöehtoihin sisältyvä ehto on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, hyväksyt, että muut näihin Käyttöehtoihin sisältyvät ehdot säilyvät voimassa täysimääräisinä.